Finlands officiella statistik

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Priserna på gödselmedel sjönk med drygt en tiondel
16.11.2020
Inköpspriserna på produktionsmedel inom jordbruket sjönk med fyra procent under tredje kvartalet år 2020. Produktionsförnödenheterna och tjänsterna kostade sex procent mindre och investeringarna inom jordbruket 0,8 procent mer än året innan. Priserna på kvävegödselmedlen sjönk med nästan en femtedel och sammansatta gödningsmedel med drygt en tiondel jämfört med året innan. Priserna på gödselmedel vände nedåt redan i början av året. När den nya gödselsäsongen körde igång i somras sjönk priserna ytterligare. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsförnödenheter, tjänster och investeringar inom jordbruket har förändrats jämfört med år 2015.

Beskrivning: Indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket mäter utvecklingen av priserna på kostnadsfaktorerna inom lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på produktionsmedlen inom lantbruket har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexvikterna beräknas i huvudsak på lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen korrigeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket, lantbruk, priser, prisindex, produktionsinsatser.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats
15.5.2018
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket [e-publikation].
ISSN=1797-6510. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttohi/index_sv.html