Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2017, 4:e kvartalet

Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket 2009, 2:a kvartalet

2009
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Dela