Finlands officiella statistik

Olycksfall i arbetet

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet olycksfall i arbetet 138 000 i Finland år 2017
29.11.2019
Under år 2017 var antalet olycksfall i arbetet sammanlagt över 138 000. Löntagarna råkade ut för 126 500 olycksfall och företagarna (inkl. lantbruksföretagarna) för 11 600 olycksfall. Största delen av alla arbetsolycksfall skedde på arbetsplatserna eller i arbetstrafiken, dvs. 113 000 fall, medan 25 000 arbetsolycksfall skedde under resorna till eller från arbetet. I siffrorna ingår också sådana lindriga olycksfall i arbetet som ledde till mindre än fyra dagars arbetsoförmåga och för vilka försäkringsbolagen bara betalade ersättning för sjukkostnader.

Nästa offentliggörande:
17.6.2020

Beskrivning: I statistiken över olycksfall i arbetet statistikförs årligen de olycksfall som löntagare och lantbrukföretagare råkat ut för. Statistiken omfattar också uppgifter om företagarnas arbetsolycksfall samt löntagarnas olycksfall under arbetsresan. Statistikmaterialet uppkommer som en biprodukt av försäkringsverksamheten, då alla de skador i arbetet som försäkringsföretagen betalat ersättningar för ingår i statistiken. Insamlingen av uppgifter avbryts sista dagen av året efter statistikåret. I statistiken koncentrerar man sig i första hand på olycksfall i arbetet som föror-sakat arbetsoförmåga i minst fyra dagar. Avgränsningen är densamma som i Eurostats statistik över olycksfall i arbetet. Tidigare har Statistikcentralens statistik över olycksfall i arbetet haft en avgränsning på arbetsoförmåga i minst 3 dagar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetarskydd, arbetsförhållanden, arbetsolycksfall, företagshälsa, näringsgrenar, olycksfall, våld, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Olycksfall i arbetet i 2014 publiceras i november 2016
16.6.2016
Statistik för året 2014 blir försenad på grund av fel i statistikmaterialet.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Olycksfall i arbetet [e-publikation].
ISSN=2489-3277. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttap/index_sv.html