Liitetaulukko 6. Yrittäjien työpaikkatapaturmat sukupuolen ja toimialan mukaan 2017

Toimiala (TOL-08) Sukupuoli
Yhteensä Miehet Naiset
Lkm % Lkm % Lkm %
Kaikki toimialat 2808 100 2337 100 471 100
A. Maa-, metsä-, kalatalous 156 5,6 136 5,8 20 4,2
B. Kaivostoiminta ja louhinta 10 0,4 10 0,4
C. Teollisuus 230 8,2 201 8,6 29 6,2
D. Sähkö-, kaasu-, lämpöhuolto 4 0,1 4 0,2
E. Vesihuolto, viemärihuolto, yms puhtaanapito 10 0,4 10 0,4
F. Rakentaminen 974 34,7 954 40,8 20 4,2
G. Tukku- ja vähittäiskauppa 274 9,8 226 9,7 48 10,2
H. Kuljetus ja varastointi 329 11,7 301 12,9 28 5,9
I. Majoitus- ja ravitsemistoiminta 121 4,3 67 2,9 54 11,5
J. Informaatio ja viestintä 18 0,6 16 0,7 2 0,4
K. Rahoitus- ja vakuutustoiminta 3 0,1 3 0,1
L. Kiinteistöalan toiminta 14 0,5 12 0,5 2 0,4
M. Ammatillinen, tieteell. ja tekninen toiminta 112 4,0 73 3,1 39 8,3
N. Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 169 6,0 124 5,3 45 9,6
O. Julkinen hallinto ja maanpuolustus 133 4,7 84 3,6 49 10,4
P. Koulutus 14 0,5 4 0,2 10 2,1
Q. Terveys- ja sosiaalipalvelut 99 3,5 35 1,5 64 13,6
R. Taiteet, viihde ja virkistys 70 2,5 38 1,6 32 6,8
S. Muu palvelutoiminta 63 2,2 35 1,5 28 5,9
T. Kotitalouksien toiminta työnantajina 5 0,2 4 0,2 1 0,2
1) S1313 Paikallishallintosektori
1) Aiemmin toimialaluokituksessa ollut '999 Kuntasektori' on korvattu nimellä 'S1313 Paikallishallinto-sektori'.

Lähde: Työtapaturmat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Arto Miettinen 029 551 2963, Outi Stenbäck 029 551 2517, tyotapaturmat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtapaturmat [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5999. 2017, Liitetaulukko 6. Yrittäjien työpaikkatapaturmat sukupuolen ja toimialan mukaan 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ttap/2017/ttap_2017_2019-11-29_tau_006_fi.html