Finlands officiella statistik

Statistik över arbetskonflikter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
År 2012 förekom det 86 arbetskonflikter
25.4.2013
Enligt Statistikcentralen förekom det 86 arbetskonflikter i Finland år 2012. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från året innan, då det förekom 163 arbetskonflikter. Senaste gången antalet arbetskonflikter var på en lika låg nivå var år 2004. Antalet arbetskonflikter minskade år 2012 av det faktum att kollektiv- eller tjänstekollektivavtalen var i kraft inom de flesta avtalsbranscher.

Nästa offentliggörande:
29.4.2014

Beskrivning: Statistiken över arbetskonflikter beskriver arbetskonflikter som anställda eller arbetsgivare anordnat i Finland. Största delen av arbetskonflikterna är strejker anordnade av arbetstagarparten. Omfattningen av arbetskonflikterna beskrivs med antalet anställda som deltagit i konflikterna och antalet förlorade arbetsdagar. Uppgifterna om arbetskonflikter anges kvartalsvis.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskonflikter, arbetsliv, näringsgrenar, strejker.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i statistiken över arbetskonflikter i maj 2009
13.3.2009
Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009.

Webbläsarevänlig version

Statistikcentralen