Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2017

Toimiala Tieto
  Lukumäärä Osalliset yhteensä 1) Menetetyt työpäivät
Kaikki yhteensä 103 17 377 23 077
C Teollisuus 41 4 927 6 183
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 260 ..
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 2 .. ..
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 5 35 45
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 2 30 ..
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 1 .. ..
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 3 580 554
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3 185 185
24 Metallien jalostus 2 90 ..
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 3 385 585
26 Tietokoneiden, elektronisten ja optisten tuotteiden valm. 4 557 784
27 Sähkölaitteiden valmistus 1 139 ..
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 5 1 240 1 236
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 5 1 370 2 108
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 4 56 56
F Rakentaminen 9 1 138 6 414
43 Erikoistunut rakennustoiminta 9 1 138 6 414
G Tukku- ja vähittäiskauppa 9 425 499
45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa sekä korjaus 3 250 338
46 Tukkukauppa 6 175 162
H Kuljetus ja varastointi 22 3 860 2 756
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 2 1 277 ..
51 Ilmaliikenne 1 40 ..
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 16 1 703 852
53 Posti- ja kuriiritoiminta 3 840 590
J Informaatio ja viestintä 9 709 721
59 Elokuva-, video- ja televisio, äänitteet ja musiikki 2 .. ..
60 Radio- ja televisiotoiminta 1 .. ..
61 Televiestintä 3 709 721
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 3 .. ..
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 5 5 966 6 262
64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 2 5 966 ..
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 3 .. ..
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 2 21 ..
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 1 6 ..
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 1 15 ..
P Koulutus 1 67 ..
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 1 100 ..
86 Terveyspalvelut 1 100 ..
R Taiteet, viihde ja virkistys 4 164 83
92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut 1 137 ..
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 3 27 ..
1) .. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi

Lähde: Työtaistelut 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Sami Saarikivi


Päivitetty 27.4.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työtaistelutilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0823. 2017, Työtaistelut toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tta/2017/tta_2017_2018-04-27_tau_001_fi.html