Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 20.7.2007

Taksiliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,1 prosenttia

Taksiliikenteen kustannukset nousivat 3,1 prosenttia vuoden 2006 kesäkuusta vuoden 2007 kesäkuuhun. Invataksiliikenteen kustannukset kohosivat vuodessa 3,3 prosenttia ja sairaankuljetusliikenteen kustannukset nousivat 0,8 prosenttia.

Taksiliikenteen kokonaiskustannusten nousuun vaikutti erityisesti palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset sekä korkokulujen kasvu. Palkat nousivat 3,6 prosenttia ja välilliset palkat 3,5 prosenttia. Palkkojen ja välillisten palkkojen osuus kaikista taksiliikenteen kustannuksista on noin kaksi kolmasosaa. Kustannusten nousua hillitsi polttoaineiden halpeneminen viime vuoden kesäkuusta.

Taksiliikenteen kustannusindeksin vuosimuutokset 1/2001 - 6/2007

Lähde: Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit 2007, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anne Piistari (09) 1734 3487, Toni Udd (09) 1734 3380, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 20.7.2007

Viittausohje:

Tilasto: Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit [verkkojulkaisu].
kesäkuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tslhi/2007/06/tslhi_2007_06_2007-07-20_tie_001.html

Jaa