Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Statistik över vägtrafikolyckor 2020, oktober

Statistik över vägtrafikolyckor 2018, oktober

2018
oktober
Offentliggöranden