Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2020, januari

Publicerad: 15.1.2020

Omsättningen inom industrin ökade med 0,4 procent i november

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom industrin (TOL BCD) med 0,4 procent i november från året innan. Av huvudnäringsgrenarna inom industrin ökade omsättningen mest inom el- och elektronikindustrin, med 25,5 procent från året innan. Av huvudnäringsgrenarna minskade omsättningen kraftigast inom skogsindustrin, med 9,2 procent från året innan. Den säsongrensade omsättningen inom industrin (TOL BCD) ökade med 1,2 procent jämfört med oktober.

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin (BCD), % (TOL 2008)

Årsförändring av arbetsdagskorrigerad omsättning inom industrin (BCD), % (TOL 2008)

Omsättningsindex för industrin beskriver företag, vars huvudnäringsgren är tillverkning. Beräkningen av index bygger på Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ, som kompletteras med Statistikcentralens material från försäljningsenkäten. Det kan finnas stora variationer i industriföretagens månatliga omsättning särskilt när det gäller näringsgrenar inom metallindustrin. Variationerna beror huvudsakligen på faktureringspraxis. Slutfakturan för stora maskinleveranser och projekt kan synas som försäljning för en månad, även om företaget arbetat för leveransen i flera månader eller år.

Arbetsdagskorrigeringen beaktar de faktorer som beror på variationen i antalet vardagar. Detta innebär att man beaktat månadslängder, olika veckodagar och helgdagar. Från en säsongrensad serie har man dessutom eliminerat säsongvariationen, vilket gör att det är meningsfullt att också jämföra två successiva månadsobservationer.

När det gäller omsättning är den senaste månadens uppgifter preliminära och de publiceras med en och en halv månads eftersläpning. Uppgifterna kan revideras betydligt under kommande månader i synnerhet på noggrannare näringsgrensnivåer. Exportomsättningen och inrikes omsättning publiceras tillsvidare med två och en halv månads eftersläpning.


Källa: Omsättningsindex för industrin 2019, november, Statistikcentralen

Förfrågningar: Maija Sappinen 029 551 3348, Heli Suonio 029 551 2481, myynti.teollisuus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättningsindex för industrin [e-publikation].
ISSN=1798-5951. november 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tlv/2019/11/tlv_2019_11_2020-01-15_tie_001_sv.html