Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2019, augusti

Omsättningsindex för industrin 2011, december

2011
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor