Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättningsindex för industrin 2018, oktober

Omsättningsindex för industrin 2010, oktober

2010
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor