Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2014, syyskuu

Teollisuuden liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 14,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna

Teollisuuden liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan heinä-syyskuussa 14,6 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Vientiliikevaihto kasvoi 17,1 prosenttia ja kotimaan myynti 12,4 prosenttia.

Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa eniten energia- ja vesihuollossa, 37,6 prosenttia. Toimialan liikevaihdon kasvua selittää osaltaan sähkön tuottajahintojen nousu. Myös metallien jalostuksessa ja kaivostoiminnassa ja louhinnassa liikevaihdon kasvu oli nopeaa. Liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa kaikilla teollisuuden alatoimialoilla. Hitainta liikevaihdon kasvu oli tekstiilien ja vaatteiden valmistuksessa.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos ajanjaksolla 7-9/2006, %

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2006, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Hatakka (09) 1734 3553, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Teollisuuden liikevaihtokuvaajat

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.12.2006

Selainversio

Tilastokeskus