Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonalan ja organisaation mukaan vuosina 2019 ja 2020

Hallinnonala / organisaatio T&k-rahoitus
Milj. € / 2019 Milj. € / 2020 Muutos 2019-2020
/Milj. €
Muutos 2019-2020
/Nim. %
Muutos 2019-2020
/Reaal. %
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 206,1 1 236,6 30,5 2,5 -0,2
...Yliopistot 630,5 690,4 59,9 9,5 6,6
Ammattikorkeakoulut 67,6 72,9 5,3 7,9 5,0
...Suomen Akatemia 470,1 423,6 -46,5 -9,9 -12,3
...Muu OKM 37,9 49,6 11,7 30,9 27,4
Työ- ja elinkeinoministeriö 563,7 588,2 24,5 4,4 1,6
Business Finland TEM 451,2 477,5 26,3 5,8 3,0
...Tutkimuslaitokset TEM 87,9 87,2 -0,7 -0,8 -3,4
...Muu TEM 24,5 23,5 -1,1 -4,3 -6,8
Sosiaali- ja terveysministeriö 71,1 75,1 4,0 5,6 2,8
...Tutkimuslaitokset STM 22,6 23,6 1,0 4,2 1,5
...Yliopistolliset sairaalat 23,8 25,0 1,2 5,0 2,3
...Muu STM 24,7 26,6 1,8 7,4 4,5
Maa- ja metsätalousministeriö 54,8 57,8 3,0 5,5 2,7
...Tutkimuslaitokset MMM 52,9 56,4 3,5 6,7 3,9
...Muu MMM 1,9 1,4 -0,5 -26,4 -28,4
Puolustusministeriö 48,9 44,3 -4,6 -9,4 -11,8
Liikenne- ja viestintäministeriö 14,0 15,1 1,1 7,8 4,9
...Tutkimuslaitos LVM 9,3 9,5 0,2 1,9 -0,8
...Muu LVM 4,7 5,6 0,9 19,4 16,3
Ympäristöministeriö 8,4 18,3 9,9 117,0 111,3
...Tutkimuslaitos YM 4,0 10,0 6,0 148,5 142,0
...Muu YM 4,4 8,3 3,9 88,2 83,3
Ulkoministeriö 6,1 5,5 -0,6 -10,4 -12,8
Valtiovarainministeriö 5,1 5,2 0,2 3,0 0,3
...Tutkimuslaitos VM 3,2 3,5 0,3 9,5 6,6
...Muu VM 1,9 1,8 -0,1 -7,9 -10,3
Eduskunta 3,6 3,8 0,2 5,0 2,2
Oikeusministeriö 0,8 1,1 0,3 31,0 27,5
Sisäministeriö 0,5 0,5 0,0 0,0 -2,6
Valtioneuvoston kanslia 10,7 10,9 0,2 2,3 -0,4
YHTEENSÄ 1 993,9 2 062,5 68,6 3,4 0,7

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2020, Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonalan ja organisaation mukaan vuosina 2019 ja 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2020-02-20_tau_003_fi.html