Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2019 ja 2020

Hallinnonala Tutkimus- ja kehittämisrahoitus/valtion menot
T&k-rahoitus, milj. € Hallinnonalan menot, milj. € T&k-rahoitus hallinnonalan menoista, osuus %
 
2019 2020 muutos 2019 2020 muutos 2019 2020 muutos
Eduskunta 3,6 3,8 0,2 124,6 127,1 2,5 2,9 3,0 0,1
Valtioneuvoston kanslia 10,7 10,9 0,2 268,3 218,6 -49,7 4,0 5,0 1,0
Ulkoministeriö 6,1 5,5 -0,6 1 135,6 1 256,1 120,5 0,5 0,4 -0,1
Oikeusministeriö 0,8 1,1 0,3 978,5 953,7 -24,8 0,1 0,1 0,0
Sisäministeriö 0,5 0,5 0,0 1 496,8 1 519,6 22,8 0,0 0,0 0,0
Puolustusministeriö 48,9 44,3 -4,6 3 138,2 3 157,8 19,6 1,6 1,4 -0,2
Valtiovarainministeriö 5,1 5,2 0,2 17 494,4 18 493,2 998,8 0,0 0,0 0,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 206,1 1 236,6 30,5 6 422,6 6 837,0 414,4 18,8 18,1 -0,7
Maa- ja metsätalousministeriö 54,8 57,8 3,0 2 621,3 2 688,5 67,2 2,1 2,2 0,1
Liikenne- ja viestintäministeriö 14,0 15,1 1,1 2 873,8 3 489,5 615,7 0,5 0,4 -0,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 563,7 588,2 24,5 2 500,6 2 863,4 362,8 22,5 20,5 -2,0
Sosiaali- ja terveysministeriö 71,1 75,1 4,0 15 035,9 14 779,7 -256,2 0,5 0,5 0,0
Ympäristöministeriö 8,4 18,3 9,9 204,4 277,9 73,5 4,1 6,6 2,5
YHTEENSÄ 1) 1 993,9 2 062,5 68,6 54 295,0 56 662,1 2 367,1 3,7 3,6 0,0
1) Hallinnonalan menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin pääluokka

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2020, Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2019 ja 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2020-02-20_tau_002_fi.html