Publicerad: 23.2.2017

Ytterligare minskning av statens forsknings- och utvecklingsfinansiering i budgeten för år 2017

Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet minskar i budgeten för år 2017 med omkring 48 miljoner euro från året innan. Totalt uppgår statens forsknings- och utvecklingsfinansiering till 1 797,5 miljoner euro i budgeten för år 2017. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas minska till 0,82 procent.

Statliga anslag till forskning och utveckling 2017

  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Förändring från 2016, mn € Reell förändring från 2016, %
FoU-finansiering totalt 1 797,5 100,0 -47,9 -2,5
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 1 123,3 62,5 11,0 1,1
Arbets- och näringsministeriet 429,1 23,9 -59,7 -12,1
Jord- och skogsbruksministeriet 70,0 3,9 -2,3 -3,2
Social- och hälsovårdsministeriet 75,4 4,2 5,5 8,0
Enligt organisation
Universiteten 587,1 32,7 1,6 0,4
Tekes – Innovationsfinansieringsverket 322,2 17,9 -58,9 -15,4
Finlands Akademi 449,5 25,0 10,5 2,5
Statens forskningsinstitut 195,2 10,9 -1,9 -0,9
Övrig FoU-finansiering 228,5 12,7 0,8 0,4
Universitetscentralsjukhus 15,0 0,8 0,0 0,1

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 23.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tie_001_sv.html