Liitetaulukko 7. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinonaloittain vuosina 2007-2017

Hallinnonala T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Eduskunta 2,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6
Valtioneuvoston kanslia 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 4,8 6,1 10,7 10,7
Ulkoasiainministeriö 8,9 10,5 14,3 9,2 13,2 11,8 14,1 14,2 15,2 9,9 7,4
Oikeusministeriö 1,9 2,1 1,9 2,1 2,1 3,2 4,2 3,8 2,0 1,4 1,2
Sisäministeriö 11,8 0,7 0,8 0,8 1,4 1,8 1,2 1,0 0,2 0,2 0,3
Puolustusministeriö 41,3 49,8 34,7 56,3 52,8 52,2 37,4 42,0 36,4 34,7 40,9
Valtiovarainministeriö 8,5 8,0 8,6 7,1 9,1 7,9 7,1 7,2 6,9 5,6 5,1
Opetus- ja kulttuuriministeriö 754,9 784,6 839,4 941,0 947,3 995,5 984,3 986,3 1 089,9 1 112,3 1 123,3
Maa ja metsätalousministeriö 101,9 99,5 101,7 98,7 96,2 98,1 95,0 93,9 94,9 72,4 70,0
Liikenne- ja viestintäministeriö 32,5 34,5 34,4 32,1 32,4 30,2 29,0 28,0 34,8 24,4 19,5
Kauppa- ja teollisuusministeriö 613,0 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Työ- ja elinkeinoministeriö .. 677,6 745,4 763,8 749,2 711,1 709,1 686,5 615,0 488,8 429,1
Sosiaali- ja terveysministeriö 125,8 125,6 121,4 130,9 143,4 127,6 116,7 115,8 82,4 69,9 75,4
Työministeriö 12,8 .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ympäristöministeriö 23,2 17,6 22,3 20,1 21,3 21,4 16,2 14,5 14,3 11,5 11,1
YHTEENSÄ 1 739,6 1 813,8 1 928,4 2 065,3 2 071,7 2 064,2 2 017,9 2001,6 2001,6 1 845,4 1 797,5

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017, Liitetaulukko 7. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinonaloittain vuosina 2007-2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tau_007_fi.html