Liitetaulukko 6. Tutkimuslaitosten osuus eräiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2017

Hallinnonala Tutkimusrahoitus,
Milj. €
Tutkimuslaitokset,
Milj. €
Tutkimuslaitokset,
Osuus, %
Valtiovarainministeriö 5,1 3,1 60,5
Maa- ja metsätalousministeriö 70,0 52,3 74,7
Liikenne- ja viestintäministeriö 19,5 13,2 67,8
Työ- ja elinkeinoministeriö 429,1 84,9 19,8
Sosiaali- ja terveysministeriö 75,4 47,5 63,0
Ympäristöministeriö 11,1 5,9 53,3
YHTEENSÄ 610,2 206,9 33,9
1) Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuslaitoksiin sisältyvät myös yliopistolliset keskussairaalat, ympäristöministeriön hallinnonalalla huomioitu Suomen ympäristökeskus.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017, Liitetaulukko 6. Tutkimuslaitosten osuus eräiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tau_006_fi.html