Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2017

Tutkimuslaitos Budjettirahoitus (milj. €) Ulkopuolinen rahoitus yhteensä (milj. €) Ulkopuolisen rahoitus osuus, % EU-rahoitus (milj. €) T&k-rahoitus yhteensä (milj. €)
Ulkopoliittinen instituutti 3,4 0,5 12,5 - 3,9
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,1 1,9 38,6 0,1 5,0
Luonnonvarakeskus 48,0 33,0 40,7 4,6 81,0
Elintarviketurvallisuusvirasto 0,8 0,6 42,9 0,2 1,4
Maanmittauslaitos 3,5 3,9 52,5 1,0 7,4
Ilmatieteen laitos 13,2 13,2 50,1 2,5 26,4
Geologian tutkimuskeskus 11,4 5,7 33,4 0,9 17,1
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 73,5 165,5 69,2 33,0 239,0
Säteilyturvakeskus 2,5 1,1 30,2 0,7 3,6
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 22,2 19,1 46,2 3,2 41,3
Työterveyslaitos 7,9 9,0 53,3 2,8 16,9
Suomen ympäristökeskus 5,9 15,1 71,9 3,0 21,0
YHTEENSÄ 195,2 268,6 57,9 52,1 463,8

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017, Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tau_005_fi.html