Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2016 ja 2017

Hallinnonala / organisaatio T&k-rahoitus
Milj.€ / 2016 Milj.€ / 2017 Muutos 2016-2017
/ Milj. €
Muutos 2016-2017
/ Nim. %
Muutos 2016-2017
/ Reaal. %
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 112,3 1 123,3 11,0 1,0 1,1
   Yliopistot 585,5 587,1 1,6 0,3 0,4
   Suomen Akatemia 439,0 449,5 10,5 2,4 2,5
   Muu OKM 87,8 86,7 -1,1 -1,2 -1,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 488,8 429,1 -59,7 -12,2 -12,1
   Tekes TEM 381,1 322,2 -58,9 -15,5 -15,4
   Tutkimuslaitokset TEM 86,3 84,9 -1,4 -1,6 -1,5
   Muu TEM 21,4 22,0 0,6 2,6 2,7
Sosiaali- ja terveysministeriö 69,9 75,4 5,5 7,9 8,0
   Tutkimuslaitokset STM 25,9 32,5 6,6 25,6 25,7
   Yliopistolliset keskussairaalat 15,0 15,0 0,0 0,0 0,1
   Muu STM 29,0 27,9 -1,1 -3,9 -3,8
Maa- ja metsätalousministeriö 72,4 70,0 -2,3 -3,2 -3,2
   Tutkimuslaitokset MMM 57,1 52,3 -4,8 -8,4 -8,3
   Muu MMM 15,3 17,7 2,4 15,9 16,1
Puolustusministeriö 34,7 40,9 6,2 17,9 18,0
Liikenne- ja viestintäministeriö 24,4 19,5 -5,0 -20,4 -20,3
   Tutkimuslaitos LVM 14,2 13,2 -1,0 -7,1 -7,0
   Muu LVM 10,2 6,3 -4,0 -38,9 -38,8
Ympäristöministeriö 11,5 11,1 -0,5 -4,1 -4,0
   Tutkimuslaitos YM 6,5 5,9 -0,6 -8,7 -8,6
   Muu YM 5,1 5,2 0,1 1,6 1,7
Ulkoasiainministeriö 9,9 7,4 -2,5 -25,2 -25,1
Valtiovarainministeriö 5,6 5,1 -0,5 -8,4 -8,3
   Tutkimuslaitos VM 3,7 3,1 -0,6 -17,1 -17,0
   Muu VM 1,9 2,0 0,2 9,3 9,4
Eduskunta 3,6 3,6 0,0 0,4 0,5
Oikeusministeriö 1,4 1,2 -0,2 -14,9 -14,8
Sisäministeriö 0,2 0,3 0,1 25,0 25,1
Valtioneuvoston kanslia 10,7 10,7 0,0 0,0 0,1
YHTEENSÄ 1 845,4 1 797,5 -47,9 -2,6 -2,5

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017, Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2016 ja 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tau_003_fi.html