Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2016 ja 2017

Hallinnonala T&k-rahoitus / valtion menot
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus,
milj. €
Hallinnonalan menot,
milj. €
T&k-rahoitus hallinnonalan
menoista, osuus %
2016 2017 Muutos 2016 2017 Muutos 2016 2017 Muutos
Eduskunta 3,6 3,6 0,0 172,7 180,0 7,3 2,1 2,0 -0,1
Valtioneuvoston kanslia 10,7 10,7 0,0 207,5 210,4 2,9 5,1 5,1 -0,1
Ulkoasiainministeriö 9,9 7,4 -2,5 1 048,1 1 066,9 18,8 0,9 0,7 -0,3
Oikeusministeriö 1,4 1,2 -0,2 906,1 915,8 9,7 0,2 0,1 0,0
Sisäministeriö 0,2 0,3 0,1 1 331,0 1 508,2 177,2 0,0 0,0 0,0
Puolustusministeriö 34,7 40,9 6,2 2 886,0 2 824,1 -61,9 1,2 1,4 0,2
Valtiovarainministeriö 5,6 5,1 -0,5 17 527,0 16 967,3 -559,7 0,0 0,0 0,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 112,3 1 123,3 11,0 6 770,2 6 772,8 2,6 16,4 16,6 0,2
Maa- ja metsätalousministeriö 72,4 70,0 -2,3 2 567,3 2 545,2 -22,1 2,8 2,8 -0,1
Liikenne- ja viestintäministeriö 24,4 19,5 -5,0 2 932,3 3 235,9 303,6 0,8 0,6 -0,2
Työ- ja elinkeinoministeriö 488,8 429,1 -59,7 2 873,7 2 928,1 54,4 17,0 14,7 -2,4
Sosiaali- ja terveysministeriö 69,9 75,4 5,5 13 083,4 14 580,5 1 497,1 0,5 0,5 0,0
Ympäristöministeriö 11,5 11,1 -0,5 198,8 180,1 -18,7 5,8 6,1 0,3
YHTEENSÄ 1) 1 845,4 1797,5 -47,9 52 504,1 53 915,2 1 411,1 3,5 3,3 -0,2
1) Hallinnonalan menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin pääluokka

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017, Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2016 ja 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tau_002_fi.html