Liitetaulukko 9. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 2006-2016 (Korjattu 3.3.2016)

Korjattu 3.3.2016 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
1) Tavoiteluokka T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Maa-, metsä- ja kalatalous 97,9 101,1 98,5 100,6 99,5 97,0 99,2 96,6 94,0 96,5 76,6
Teollisuuden edistäminen 460,1 414,2 405,6 443,0 491,0 414,8 414,3 416,5 403,9 350,6 271,1
Energia 74,3 135,5 159,5 190,8 166,2 202,0 168,7 170,2 171,0 167,6 129,3
Maanpuolustus 47,2 41,4 50,6 34,7 56,3 52,8 53,2 38,3 42,9 37,3 35,5
Maankamara, vesi ja ilmakehä 20,8 20,8 22,6 23,2 20,9 25,1 28,0 26,9 27,2 23,7 21,5
Yhteiskuntapolitiikka ja -palvelut 258,1 257,9 282,6 287,9 284,5 311,5 293,6 269,9 272,7 248,8 184,6
   Kuljetus ja tietoliikenne 25,2 22,3 29,7 31,0 29,1 24,6 24,4 21,7 21,4 19,6 ..
   Asunnot ja yhdyskunnat 8,1 6,6 11,2 10,6 10,0 10,8 12,7 11,8 12,6 13,4 ..
   Ympäristönsuojelu 27,3 28,4 26,1 29,2 31,1 33,2 30,7 26,7 22,5 21,8 16,1
   Työelämä ja työolosuhteet 20,8 21,5 19,4 22,6 21,4 20,6 17,5 20,3 24,0 17,3 ..
   Terveydenhuolto 105,0 104,9 115,8 111,8 107,5 124,4 113,5 107,0 97,0 72,5 50,0
   Sosiaaliturva 5,7 6,2 6,7 8,7 7,5 6,8 5,6 5,2 4,4 4,6 ..
   Koulutus 2,8 3,9 10,2 8,3 4,1 2,1 5,1 2,7 3,2 6,8 3,1
   Kulttuuri 12,9 11,2 11,0 10,6 14,0 14,0 10,7 4,5 10,1 29,1 16,4
   Kansainväliset suhteet 9,9 11,0 13,8 17,6 12,5 13,6 17,9 16,6 17,1 13,7 ..
   Muut yhteiskunnalliset tehtävät 40,3 41,9 38,7 37,5 47,4 61,2 55,5 53,4 60,4 49,9 ..
Yleinen tieteen edistäminen 707,1 738,8 760,4 816,9 917,0 923,8 972,5 967,7 963,3 1 058,0 1 103,1
   Yliopistot 433,3 448,9 452,2 490,0 513,5 555,7 583,2 573,6 578,9 578,0 586,8
   Muu yleinen tieteen edistäminen 273,8 289,8 308,2 326,9 403,5 368,1 389,3 394,1 384,5 480,0 516,3
Avaruus 28,8 29,7 34,1 31,2 30,1 44,7 34,7 31,8 26,6 20,0 23,7
YHTEENSÄ 1 694,3 1 739,6 1 813,8 1 928,4 2 065,3 2 071,7 2 064,2 2 017,9 2 001,6 2 002,5 1 845,4
1) Vuodesta 2016 alkaen tavoiteluokat tilastoidaan ainoastaan pääluokittain.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016, Liitetaulukko 9. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 2006-2016 (Korjattu 3.3.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tau_009_fi.html