Liitetaulukko 7. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinonaloittain vuosina 2006-2016 (Korjattu 3.3.2016)

Korjattu 3.3.2016 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Hallinnonala T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €  
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Eduskunta .. 2,1 3,1 3,3 3,3 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6
Valtioneuvoston kanslia 0,5 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 4,8 6,1 10,7
Ulkoasiainministeriö 8,2 8,9 10,5 14,3 9,2 13,2 11,8 14,1 14,2 15,2 9,9
Oikeusministeriö 2,0 1,9 2,1 1,9 2,1 2,1 3,2 4,2 3,8 2,0 1,4
Sisäministeriö 11,7 11,8 0,7 0,8 0,8 1,4 1,8 1,2 1,0 0,2 0,2
Puolustusministeriö 47,1 41,3 49,8 34,7 56,3 52,8 52,2 37,4 42,0 36,4 34,7
Valtiovarainministeriö 9,8 8,5 8,0 8,6 7,1 9,1 7,9 7,1 7,2 6,8 5,6
Opetus- ja kulttuuriministeriö 723,4 754,9 784,6 839,4 941,0 947,3 995,5 984,3 986,3 1 090,0 1 112,3
Maa ja metsätalousministeriö 99,6 101,9 99,5 101,7 98,7 96,2 98,1 95,0 93,9 94,7 72,4
Liikenne- ja viestintäministeriö 35,2 32,5 34,5 34,4 32,1 32,4 30,2 29,0 28,0 33,5 24,4
Kauppa- ja teollisuusministeriö 592,0 613,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Työ- ja elinkeinoministeriö .. .. 677,6 745,4 763,8 749,2 711,1 709,1 686,5 617,5 488,8
Sosiaali- ja terveysministeriö 126,3 125,8 125,6 121,4 130,9 143,4 127,6 116,7 115,8 82,4 69,9
Työministeriö 13,0 12,8 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Ympäristöministeriö 25,5 23,2 17,6 22,3 20,1 21,3 21,4 16,2 14,5 14,3 11,5
YHTEENSÄ 1 694,3 1 739,6 1 813,8 1 928,4 2 065,3 2 071,7 2 064,2 2 017,9 2001,6 2 002,5 1 845,4

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016, Liitetaulukko 7. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinonaloittain vuosina 2006-2016 (Korjattu 3.3.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tau_007_fi.html