Liitetaulukko 6. Tutkimuslaitosten osuus eräiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2016 (Korjattu 3.3.2016)

Korjattu 3.3.2016. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Hallinnonala 1) Tutkimusrahoitus,
Milj. €
Tutkimuslaitokset,
Milj. €
Tutkimuslaitokset,
Osuus, %
Valtiovarainministeriö 5,6 3,7 66,9
Maa- ja metsätalousministeriö 72,4 57,1 78,9
Liikenne- ja viestintäministeriö 24,4 14,2 58,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 488,8 86,3 17,6
Sosiaali- ja terveysministeriö 69,9 40,9 58,5
Ympäristöministeriö 11,5 6,5 55,9
YHTEENSÄ 672,7 208,7 31,0
1) Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimuslaitoksiin sisältyvät myös yliopistolliset keskussairaalat, ympäristöministeriön hallinnonalalla huomioitu Suomen ympäristökeskus.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016, Liitetaulukko 6. Tutkimuslaitosten osuus eräiden hallinnonalojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista vuonna 2016 (Korjattu 3.3.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tau_006_fi.html