Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2016

Tutkimuslaitos Budjettirahoitus (milj. €) Ulkopuolinen rahoitus yhteensä (milj. €) Ulkopuolisen rahoitus osuus, % EU-rahoitus (milj. €) T&k-rahoitus yhteensä (milj. €)
Ulkopoliittinen instituutti 3,4 0,6 13,9 - 4,0
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,7 1,8 32,7 0,2 5,6
Luonnonvarakeskus 54,4 36,9 40,4 4,0 91,3
Elintarviketurvallisuusvirasto 0,7 0,6 42,8 0,3 1,3
Maanmittauslaitos 2,0 4,4 69,1 0,8 6,3
Ilmatieteen laitos 14,2 12,2 46,3 2,3 26,4
Geologian tutkimuskeskus 8,5 3,7 30,2 1,2 12,2
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 77,8 161,9 67,5 30,8 239,6
Säteilyturvakeskus 2,6 1,0 28,3 0,7 3,6
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 16,3 11,6 41,5 1,2 27,9
Työterveyslaitos 7,0 9,1 56,5 2,8 16,1
Suomen ympäristökeskus 6,5 15,5 70,6 3,9 22,0
YHTEENSÄ 197,1 259,2 56,8 48,2 456,3

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016, Liitetaulukko 5. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta ja kokonaistutkimusrahoitus vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tau_005_fi.html