Liitetaulukko 4. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta vuosina 2015 ja 2016

Tutkimuslaitos    Milj. €   
/ 2015
   Milj. €   
/ 2016
Muutos 2015-2016 / Milj. € Muutos 2015-2016 / Nim. % Muutos 2015-2016 / Reaal. %
Ulkopoliittinen instituutti 3,4 3,4 0,0 0,9 -0,8
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 4,0 3,7 -0,3 -7,5 -9,1
Luonnonvarakeskus 1) 84,0 54,4 -29,6 -35,2 -36,3
Elintarviketurvallisuusvirasto 0,7 0,7 0,0 5,1 3,4
Maanmittauslaitos 2) 5,6 2,0 -3,7 -65,2 -65,8
Ilmatieteen laitos 17,7 14,2 -3,5 -19,9 -21,3
Geologian tutkimuskeskus 12,4 8,5 -3,9 -31,4 -32,5
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 87,4 77,8 -9,6 -11,0 -12,5
Säteilyturvakeskus 3,7 2,6 -1,1 -29,7 -30,9
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 17,3 16,3 -1,0 -5,8 -7,4
Työterveyslaitos 12,0 7,0 -5,0 -41,5 -42,5
Suomen ympäristökeskus 8,0 6,5 -1,5 -18,7 -20,1
YHTEENSÄ 256,2 197,1 -59,1 -23,1 -24,4
1) 2014 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus + Metsäntutkimuslaitos + Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
2) 2014 Geodeettinen laitos

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016, Liitetaulukko 4. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta vuosina 2015 ja 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tau_004_fi.html