Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2015 ja 2016 (Korjattu 3.3.2016)

Korjattu 3.3.2016 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Hallinnonala / organisaatio T&k-rahoitus
Milj.€ / 2015 Milj.€ / 2016 Muutos 2015-2016
/ Milj. €
Muutos 2015-2016
/ Nim. %
Muutos 2015-2016
/ Reaal. %
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 090,0 1 112,3 22,3 2,0 0,3
   Yliopistot 578,0 585,5 7,5 1,3 -0,4
   Suomen Akatemia 415,6 439,0 23,4 5,6 3,9
   Muu OKM 96,4 87,8 -8,6 -8,9 -10,5
Työ- ja elinkeinoministeriö 617,5 488,8 -128,6 -20,8 -22,2
   Tekes TEM 488,2 381,1 -107,0 -21,9 -23,2
   Tutkimuslaitokset TEM 99,8 86,3 -13,5 -13,6 -15,0
   Muu TEM 29,5 21,4 -8,1 -27,3 -28,6
Sosiaali- ja terveysministeriö 82,4 69,9 -12,4 -15,1 -16,5
   Tutkimuslaitokset STM 33,0 25,9 -7,1 -21,5 -22,8
   Yliopistolliset keskussairaalat 21,7 15,0 -6,7 -30,9 -32,0
   Muu STM 27,7 29,0 1,3 4,8 3,1
Maa- ja metsätalousministeriö 94,7 72,4 -22,4 -23,6 -24,9
   Tutkimuslaitokset MMM 90,3 57,1 -33,2 -36,8 -37,8
   Muu MMM 4,4 15,3 10,9 245,4 239,7
Puolustusministeriö 36,4 34,7 -1,7 -4,5 -6,1
Liikenne- ja viestintäministeriö 33,5 24,4 -9,0 -27,0 -28,2
   Tutkimuslaitos LVM 17,7 14,2 -3,5 -19,9 -21,3
   Muu LVM 15,7 10,2 -5,5 -34,9 -36,0
Ympäristöministeriö 14,3 11,5 -2,7 -19,0 -20,4
   Tutkimuslaitos YM 8,0 6,5 -1,5 -18,7 -20,1
   Muu YM 6,3 5,1 -1,2 -19,4 -20,7
Ulkoasiainministeriö 15,2 9,9 -5,3 -34,7 -35,8
Valtiovarainministeriö 6,8 5,6 -1,2 -17,4 -18,7
   Tutkimuslaitos VM 4,0 3,7 -0,3 -7,5 -9,1
   Muu VM 2,7 1,9 -0,9 -32,0 -33,1
Eduskunta 3,6 3,6 0,0 -0,7 -2,3
Oikeusministeriö 2,0 1,4 -0,6 -30,1 -31,3
Sisäministeriö 0,2 0,2 0,0 -18,7 -20,1
Valtioneuvoston kanslia 6,1 10,7 4,6 76,0 73,1
YHTEENSÄ 2 002,5 1 845,4 -157,0 -7,8 -9,4

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016, Liitetaulukko 3. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinnonaloittain vuosina 2015 ja 2016 (Korjattu 3.3.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tau_003_fi.html