Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2015 ja 2016 (Korjattu 7.3.2016)

Korjattu 7.3.2016 . Korjatut kohdat on merkitty punaisella.
Hallinnonala T&k-rahoitus / valtion menot
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus,
milj. €
Hallinnonalan menot,
milj. €
T&k-rahoitus hallinnonalan
menoista, osuus %
2015 2016 muutos 2015 2016 muutos 2015 2016 muutos
Eduskunta 3,6 3,6 0,0 164,1 172,7 8,6 2,2 2,1 -0,1
Valtioneuvoston kanslia 6,1 10,7 4,6 90,6 207,5 116,9 6,7 5,1 -1,5
Ulkoasiainministeriö 15,2 9,9 -5,3 1 224,5 1 048,1 -176,4 1,2 0,9 -0,3
Oikeusministeriö 2,0 1,4 -0,6 901,2 906,1 4,9 0,2 0,2 -0,1
Sisäministeriö 0,2 0,2 0,0 1 219,3 1 331,0 111,7 0,0 0,0 0,0
Puolustusministeriö 36,4 34,7 -1,7 2 687,4 2 886,0 198,6 1,4 1,2 -0,2
Valtiovarainministeriö 6,8 5,6 -1,2 16 949,6 17 527,0 577,4 0,0 0,0 0,0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 090,0 1 112,3 22,3 6 769,3 6 770,2 0,9 16,1 16,4 0,3
Maa- ja metsätalousministeriö 94,7 72,4 -22,4 2 661,4 2 567,3 -94,1 3,6 2,8 -0,7
Liikenne- ja viestintäministeriö 33,5 24,4 -9,0 2 854,0 2 932,3 78,3 1,2 0,8 -0,3
Työ- ja elinkeinoministeriö 617,5 488,8 -128,6 3 438,6 2 873,7 -564,9 18,0 17,0 -0,9
Sosiaali- ja terveysministeriö 82,4 69,9 -12,4 12 756,3 13 083,4 327,1 0,6 0,5 -0,1
Ympäristöministeriö 14,3 11,5 -2,7 203,7 198,8 -4,9 7,0 5,8 -1,2
YHTEENSÄ 1) 2 002,5 1 845,4 -157,0 51 919,9 52 504,1 584,2 3,9 3,5 -0,3
1) Hallinnonalan menot yhteensä pl. valtionvelan kustannukset sekä Tasavallan Presidentin pääluokka

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.2.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2016, Liitetaulukko 2. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus ja kokonaismenot hallinnonaloittain vuosina 2015 ja 2016 (Korjattu 7.3.2016) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tau_002_fi.html