Näringsgrensindelningen TOL 2008 tas i bruk i statistiken över företagens forskning och utveckling i november 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009. Allmän information om övergången finns på sidan TOL 2008. Mera om TOL 2008-klassificeringen, dess innehåll och klassificeringsprinciper finns på Statistikcentralens klassificeringssidor.

Klassificeringen införs i statistiken över företagens forskning och utveckling i november ifråga om uppgifterna för år 2008. Samtidigt ändras statistikens uppgifter i databastjänsterna och i publikationerna så att de följer TOL 2008. Statistikuppgifterna för år 2008 tabelleras med både TOL 2002- och TOL 2008 -klassificeringen. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer också de uppgifter som tidigare publicerats enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

På webbsidorna för statistiken över företagens forskning och utveckling kommer det att finnas ytterligare information om de förändringar som övergången till TOL 2008 medför vid användningen av näringsgrensuppgifter samt information om jämförbarheten av de tidsserieuppgifter som producerats med både TOL 2008 och TOL 2002.

Kontaktperson i frågor med anknytning till revideringen av klassificeringen är Ari Leppälahti, tfn (09) 1734 3237. Förfrågningar med e-post: tiede.teknologia@stat.fi

Ändringar i näringsgrensindelningen för statistiken över företagens forskning och utveckling vid övergången till TOL 2008

Statistikens täckning med näringsgrensindelningen TOL 2002 och TOL 2008:

Grupperna som publicerats enligt näringsgrensindelningen TOL 2002: Grupperna som kommer att publiceras enligt näringsgrensindelningen TOL 2008:
01-05 Jord- och skogsbruk, fiske 01-03 Jordbruk, skogsbruk och fiske
10-14 Gruvdrift och utvinning av mineral 05-09 Gruvdrift och utvinning av mineral
15-16 Livsmedel, drycker och tobak 10-12 Livsmedel, drycker, tobak
17-19 Textiler och beklädnadsvaror 13-15 Textil, kläder, läder, skodon
20 Såvirke och trävaror 16 Såvirke och trävaror
21 Massa, papper och papperstillverkning 17 Massa, papper och pappersvaror
22 Förlagsverksamhet och grafisk produktion 18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar (tillverkning)
23, 25 Olje-, gummi- och plastvaror 19, 22 Olje-, gummi- och plastvaror
24 Kemikalier och kemiska produkter 20-21 Kemikalier och kemiska produkter, läkemedel
26 Glas-, ler- och stenprodukter 23 Glas-, ler- och stenprodukter
27 Metallframställning 24 Metallframställning
28 Metallvaror 25 Metallvaror
29 Maskiner och utrustning 26-27 Elektronik och elprodukter
30-33 Elektronik och elprodukter 28 Maskiner och utrustning
34-35 Transportmedel 29-30 Transportmedel
36-37 Övrig tillverkning och återvinning 31-33 Övrig tillverkning, reparation och underhåll
40-41 El-, gas- och vattenförsörjning 35-39 Energiförsörjning och avfallshantering
45 Byggverksamhet 41-43 Byggverksamhet
51 Parti- och agenturhandel 45-46 Partihandel (inkl. detaljhandel av motorfordon) och provisionshandel
60-63 Transport och lagring 49-53 Transport och magasinering
64 Post och telekommunikationer 58-61, 63 Informations- och kommunikationsverksamhet
65-67 Finansiell verksamhet 62 Databehandlingstjänster (data)
72 Databehandlingstjänster 64-66 Finans- och försäkringsverksamhet
73 Forskning och utveckling 71 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; tekniska tjänster
74 pl.742 Övriga företagstjänster 72 Forskning och utveckling
742 Tekniska tjänster 70, 73, 74, 90-95 Övriga servicenäringsgrenar
75-95 Övriga näringsgrenar  

Senast uppdaterad 29.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/tkke_2009-05-29_luo_001_sv.html

Dela