Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintatilastossa marraskuussa 2009

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Luokitus otetaan käyttöön vuoden 2008 tietoja koskevassa yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintatilastossa marraskuussa 2009. Samalla tilaston tiedot tietokantapalveluissa ja julkaisuissa muuttuvat TOL 2008:n mukaisiksi. Vuoden 2008 tilastotiedot taulukoidaan sekä TOL 2002- että TOL 2008 -luokituksilla. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa pysyvät saatavilla myös aiemmin julkaistut TOL 2002:n mukaiset tiedot.

Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastokohtaiselle sivustolle on tulossa lisätietoja TOL 2008 -siirtymän aiheuttamista muutoksista toimialatietojen käytössä sekä TOL 2008- ja TOL 2002 -luokituksilla tuotettujen aikasarjatietojen vertailtavuudesta.

Tilaston yhteyshenkilö luokitusuudistukseen liittyvissä asioissa on Ari Leppälahti, puh. (09) 1734 3237. Tiedustelut sähköpostitse: tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

TOL 2008 -siirtymän aiheuttamat muutokset yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintatilaston toimialaluokitukseen

Tilaston kattavuus TOL 2002 -luokituksella ja TOL 2008 -luokituksella on seuraava:

TOL 2002 -luokituksella julkaistut luokat ovat TOL 2008 -luokituksella julkaistavat luokat ovat
01-05 Maa-, metsä- ja kalatalous 01-03 Maa-, metsä- ja kalatalous
10-14 Kaivostoiminta ja louhinta 05-09 Kaivostoiminta ja louhinta
15-16 Elintarvikkeet, juomat, tupakka 10-12 Elintarvikkeet, juomat, tupakka
17-19 TEVANAKE-teollisuus 13-15 TEVANAKE-teollisuus
20 Sahatavara ja puutuotteet 16 Sahatavara ja puutuotteet
21 Massa, paperi, paperituotteet 17 Massa, paperi, paperituotteet
22 Kustantaminen ja painaminen 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen (tuotanto)
23, 25 Öljy-, kumi- ja muovituotteet 19, 22 Öljy-, kumi- ja muovituotteet
24 Kemikaalit, kemialliset tuotteet 20-21 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet, lääkeaineet
26 Lasi-, savi- ja kivituotteet 23 Lasi-, savi- ja kivituotteet
27 Metallit 24 Metallit
28 Metallituotteet 25 Metallituotteet
29 Koneet ja laitteet 26-27 Elektroniikka ja sähkötuotteet
30-33 Elektroniikka ja sähkötuotteet 28 Koneet ja laitteet
34-35 Kulkuneuvot 29-30 Kulkuneuvot
36-37 Muu valmistus, kierrätys 31-33 Muu valmistus, korjaus ja huolto
40-41 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 35-39 Energia- ja jätehuolto
45 Rakentaminen 41-43 Rakentaminen
51 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta 45-46 Tukkukauppa (ml. moottoriajoneuvojen vähittäiskauppa) ja agentuuritoiminta
60-63 Kuljetus, varastointi 49-53 Kuljetus, varastointi
64 Tietoliikenne 58-61, 63 Informaatio, viestintä
65-67 Rahoitustoiminta 62 Tietojenkäsittelypalvelu (atk)
72 Tietojenkäsittelypalvelu 64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta
73 Tutkimus ja kehittäminen 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen palvelu
74 pl.742 Muu liike-elämää palveleva toiminta 72 Tutkimus ja kehittäminen
742 Tekninen palvelu 70, 73, 74, 90-95 Muut palvelutoimialat
75-95 Muut toimialat  

Päivitetty 29.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/tkke_2009-05-29_luo_001.html

Jaa