Publicerad: 26.10.2017

Minskningen av utgifterna för forskning och utveckling har avtagit

Enligt Statistikcentralen var utgifterna för forsknings- och utvecklingsverksamhet 5,9 miljarder euro år 2016. Utgifterna minskade med 145 miljoner euro från året innan. Företagssektorn står ensam för minskningen. Inom sektorn minskade utgifterna för forskning och produktutveckling något under 4 procent, vilket ändå är hälften mindre än vad minskningen var år 2015. Inom sektorforskningsinstitut och annan offentlig sektor samt inom högskolor var forskningsutgifterna på föregående års nivå.

Forsknings- och produktutvecklingsutgifternas andel av bruttonationalprodukten uppgick år 2016 till 2,8 procent. Andelen av bruttonationalprodukten har minskat oavbrutet fr.o.m. år 2009, då forskningsutgifternas andel var 3,8 procent. År 2017 uppskattas utgifterna för forskning och utveckling med draghjälp av företagen vända till en ökning på ungefär 100 miljoner euro och BNP-andelen uppskattas till 2,7 procent.

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2010–2017*

Utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet efter sektor 2010–2017*
* Preliminär uppgift
1) Inkl. privat icke vinstsyftande verksamhet

Källa: Forskning och utveckling 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti 029 551 3237, Heidi Pirkola 029 551 3246, Mervi Härkönen 029 551 3254, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (151,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 26.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forskning och utveckling [e-publikation].
ISSN=2342-6713. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkke/2016/tkke_2016_2017-10-26_tie_001_sv.html