Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Finlands officiella statistik

Hälsovårdscentralernas öppenvård

Producent:
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Uppgifter: Hälsovårdscentralernas öppenvård
www.thl.fi
Statistikkalendarier
thl.fi
Beskrivning: Varje år samlar Institutet för hälsa och välfärd in från hälsovårdscentralerna uppgifter om öppenvård som de producerat. Hälsovårdscentralerna lämnar in uppgifterna per medlemskommun. Läkarbesök och besök hos annan personal begärs indelade efter verksamhetstyp, utöver vilket man begär uppgifter efter åldersgrupp om antal läkarbesök och patienter som besökt läkare. När det gäller uppgifter om munhälsovårdsbesök, samlar man in uppgifter indelade efter åldersgrupp om besök hos tandläkare, tandhygienist och tandskötare. Dessutom samlar man in uppgifter efter åldersgrupp om tandvårdens patienter. Institutet för hälsa och välfärd har samlat in dessa uppgifter sedan 2002. Finlands Kommunförbund samlade in motsvarande uppgifter 1994-2001.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hälso- och sjukvård, hälsovårdstjänster, öppenvård, tandvård, skolhälsovård, läkarbesök, primärvård, hälsovårdscentraler, öppenvård.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hälsovårdscentralernas öppenvård [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 29.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkavoh/index_sv.html