Finlands officiella statistik

Inkomstfördelningsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet låginkomsttagare 631 000 år 2015
21.12.2016
Enligt de preliminära uppgifterna från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 631 000 år 2015. Detta är ungefär 43 000 personer färre än året innan. Andelen låginkomsttagare av hushållsbefolkningen var 11,7 procent, året innan var andelen 12,5 procent.

Nästa offentliggörande:
3.3.2017

Beskrivning: Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken beskriver de disponibla inkomsterna, vad inkomsterna består av, med beaktande av beskattning och transfereringar. Inkomsterna och fördelningen av dem granskas bland annat också i grupper efter inkomstnivå, socioekonomisk grupp, livsfas och bostadsområde. I statistiken beskrivs också hushållsmedlemmarnas löne- och företagarinkomster.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, betalda transfereringar, bostadsinkomst, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kalkylerad bostadsinkomst, kapitalinkomst, levnadsförhållanden, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, socioekonomisk ställning, subjektiv uppfattning om utkomst, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistikens baspublikationer ändras
20.3.2013
Inkomstfördelningsstatistiken övergår fr.o.m. statistikåret 2011 till att använda hushållens disponibla penninginkomster som huvudbegrepp i baspublikationerna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/index_sv.html?tulosta

Dela