Finlands officiella statistik

Inkomstfördelningsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet låginkomsttagare år 2016 på föregående års nivå
21.12.2017
Enligt de preliminära uppgifterna från Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik uppgick antalet personer i låginkomsthushåll till 637 000 år 2016. Andelen låginkomsttagare av hushållsbefolkningen var 11,8 procent, vilket ligger på samma nivå som året innan. Under den period på 50 år som inkomststatistiken täcker var den ekonomiska utsattheten störst år 1966, då andelen låginkomsttagare var 18,6 procent av hela befolkningen. Det lägsta antalet låginkomsttagare relativt sett fanns under depressionsåret 1993, då medelinkomsterna sjönk snabbt. Andelen låginkomsttagare var då 7,2 procent av hela befolkningen.

Nästa offentliggörande:
2.3.2018

Beskrivning: Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken beskriver de disponibla inkomsterna, vad inkomsterna består av, med beaktande av beskattning och transfereringar. Inkomsterna och fördelningen av dem granskas bland annat också i grupper efter inkomstnivå, socioekonomisk grupp, livsfas och bostadsområde. I statistiken beskrivs också hushållsmedlemmarnas löne- och företagarinkomster.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, betalda transfereringar, bostadsinkomst, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kalkylerad bostadsinkomst, kapitalinkomst, levnadsförhållanden, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, socioekonomisk ställning, subjektiv uppfattning om utkomst, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistikens baspublikationer ändras
20.3.2013
Inkomstfördelningsstatistiken övergår fr.o.m. statistikåret 2011 till att använda hushållens disponibla penninginkomster som huvudbegrepp i baspublikationerna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/index_sv.html?tulosta

Dela