Finlands officiella statistik

Inkomstfördelningsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stora inkomstskillnader i pensionärshushållen
24.3.2017
Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik fanns det år 2015 drygt 890 000 pensionärshushåll i Finland, vilket redan är en tredjedel av landets alla hushåll. De klart högsta inkomsterna finns i de pensionärshushåll där referenspersonen under sin aktiva tid varit en högre tjänsteman. Deras inkomstnivå är klart högre än i hushållen sammanlagt. Den svagaste inkomstnivån finns i de pensionärshushåll, vilkas referensperson inte varit i arbetslivet under sin aktiva tid. I denna grupp stannar inkomstnivån klart under hushållens allmänna inkomstnivå.

Nästa offentliggörande:
31.3.2017

Beskrivning: Inkomstfördelningsstatistiken beskriver fördelningen av hushållens årsinkomster och inkomstskillnader mellan olika befolkningsgrupper. Statistiken beskriver de disponibla inkomsterna, vad inkomsterna består av, med beaktande av beskattning och transfereringar. Inkomsterna och fördelningen av dem granskas bland annat också i grupper efter inkomstnivå, socioekonomisk grupp, livsfas och bostadsområde. I statistiken beskrivs också hushållsmedlemmarnas löne- och företagarinkomster.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, betalda transfereringar, bostadsinkomst, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kalkylerad bostadsinkomst, kapitalinkomst, levnadsförhållanden, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, socioekonomisk ställning, subjektiv uppfattning om utkomst, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Inkomstbegreppet i inkomstfördelningsstatistikens baspublikationer ändras
20.3.2013
Inkomstfördelningsstatistiken övergår fr.o.m. statistikåret 2011 till att använda hushållens disponibla penninginkomster som huvudbegrepp i baspublikationerna.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkomstfördelningsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-1323. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjt/index_sv.html?tulosta

Dela