Inkomstfördelningsstatistik 2015, Låg inkomst

2015
Låg inkomst
Offentliggöranden