2 Pitkittyneesti pienituloisia oli 465 800 vuonna 2013

Pienituloisuuden pysyvyyden tarkastelemiseksi paras tietolähde on tulonjaon kokonaistilasto, joka on koko väestön kattava rekisteriperusteinen tilasto. Se sisältää havainnot kaikista väestöön kunakin vuonna kuuluvista henkilöistä ja mahdollistaa sitten pienituloisuuden pitkäkestoisuuden tarkastelemisen luotettavalla tasolla. Tämä tilasto mahdollistaa myös pienituloisuustarkastelut tarkalla aluetasolla. Tulonjaon kokonaistilaston pohjalta lasketut pienituloisuusluvut eivät kuitenkaan täysin vastaa tulonjakotilaston julkaisemia lukuja käsite- ja aineistoerojen takia, eikä niitä voi suoraan verrata toisiinsa (tilastojen eroista ja vertailukelpoisuudesta, ks. tulonjakotilaston laatuseloste ja tulonjaon kokonaistilaston laatuseloste ).

Henkilön katsotaan olevan pitkittyneesti pienituloinen silloin, kun hän on kuulunut pienituloiseen asuntokuntaan tilastovuoden lisäksi kolmen edellisvuoden aikana vähintään kaksi kertaa. Asuntokunta on pienituloinen silloin kun asuntokunnan ekvivalentti tulo on pienempi kuin 60 prosenttia koko väestön mediaanitulosta.

Tulonjaon kokonaistilaston mukaan Suomessa oli vuonna 2013 noin 465 800 pitkittyneesti pienituloista henkilöä. Vuotta aikaisemmin määrä oli 11 700 henkilöä enemmän. (Kuvio 5.) Pitkittyneesti pienituloisten osuus koko asuntokuntaväestöstä oli 8,7 prosenttia, kun se vuonna 2012 oli 9 prosenttia.

Kuvio 5. Pitkittyneesti pienituloisten naisten ja miesten lukumäärä vuosina 1998–2013 tulonjaon kokonaistilaston mukaan

Kuvio 5. Pitkittyneesti pienituloisten naisten ja miesten lukumäärä vuosina 1998–2013 tulonjaon kokonaistilaston mukaan
Vuoden 2013 tiedot ovat lopullisia.

Pitkittyneesti pienituloisista oli naisia 251 300, mikä on 8 900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkittyneesti pienituloisten naisten suhteellinen osuus kaikista asuntokuntaväestön naisista oli 9,3 prosenttia. Vuonna 1998 vastaava osuus oli 5,2 prosenttia. Pitkittyneesti pienituloisia miehiä oli 214 500, mikä on 2 800 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2012. Miehistä pitkittyneesti pienituloisia oli 8,2 prosenttia vuonna 2013, kun vuonna 1998 se oli 3,9 prosenttia. (Kuvio 6.) Lisää tietoa pitkittyneestä pienituloisuudesta sukupuolen mukaan ikäryhmittäin sekä kunnittain löytyy tulonjaon kokonaistilaston tietokantataulukoista 10 ja 11 sekä tulonjaon kokonaistilaston julkaisuista .

Kuvio 6. Naisten, miesten ja koko väestön pitkittyneen pienituloisuuden aste vuosina 1998–2013 tulonjaon kokonaistilaston mukaan

Kuvio 6. Naisten, miesten ja koko väestön pitkittyneen pienituloisuuden aste vuosina 1998–2013 tulonjaon kokonaistilaston mukaan
Vuoden 2013 tiedot ovat lopullisia.

Lähde: Tulonjakotilasto 2013, ennakkotiedot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2013, 2 Pitkittyneesti pienituloisia oli 465 800 vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2013/01/tjt_2013_01_2014-12-19_kat_002_fi.html