Suomen virallinen tilasto

Tulonjaon kokonaistilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tuloerot kasvoivat hieman vuonna 2015
20.12.2016
Tuloerot kasvoivat hieman vuonna 2015 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta. Reaalitulot kasvoivat kaikissa tulokymmenyksissä, mutta keskituloisilla vähemmän kuin suuri- ja pienituloisilla. Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi reaalisesti 2,7 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015. Tulokymmenysten V - IX tulot kasvoivat 0,8 prosenttia. Pienituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi 1,4 prosenttia.

Seuraava julkistus:
20.12.2017

Kuvaus: Tulonjaon kokonaistilasto kuvaa henkilöiden ja asuntokuntien käytettävissä olevien rahatulojen jakautumista painopisteenä alueelliset tulotiedot ja pitkittäistarkastelut (useamman kuin yhden vuoden tulotietoihin perustuvat tarkastelut). Tilaston tietosisältö perustuu kokonaan hallinnollisiin rekistereihin. Tulonjaon kokonaistilaston perusaineisto kattaa koko asuntokuntaväestön.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: asuntokunnat, asuntokuntien tulot, bruttotulot, ekvivalentit tulot, gini-kerroin, korot, kotitaloudet, käytettävissä olevat tulot, maksetut tulonsiirrot, myyntivoitot, omaisuustulot, osingot, palkkatulot, pienituloiset, pitkittynyt pienituloisuus, rahatulot, reaalinen tulo, saadut tulonsiirrot, suurituloiset, toimeentulo, tuloerot, tulonjako, tulonsiirrot, tulot, tuotannontekijätulot, veronalaiset tulot, yrittäjätulot.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.11.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/index.html

Jaa