Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

2. Pienituloisia kuntia keskittynyt keskisen Päijänteen seudulle

Kauniaisten asuntokunnat selvästi suurituloisimpia

Asuntokuntien kulutusyksikköskaalaamaton käytettävissä oleva mediaanitulo oli vuonna 2015 koko maassa 31 590 euroa. Reaalisesti se oli 0,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Selvästi suurituloisimpia olivat Kauniaisten asuntokunnat, joiden mediaanitulo oli viime vuonna 57 770 euroa. Tämä oli 1,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Seuraavaksi suurituloisimpia olivat ahvenanmaalaisten Lemlandin ja Jomalan asuntokunnat. Lemlandissa asuntokuntien mediaanitulo oli 50 460 ja Jomalassa 49 740 euroa. Lemlandin asuntokuntien tulot olivat viime vuonna edellisvuoteen nähden 1,4 ja Jomalassa 1,9 prosenttia korkeammat kuin vuotta aikaisemmin.

Neljänneksi korkein mediaanitulo oli Oulun seudulla sijaitsevan Limingan asuntokunnilla, 46 460 euroa, missä korotusta edellisvuoteen oli prosentin verran. Seuraavina suurituloisimpien listalla olivat uusmaalaisten Pornaisten (46 310 €) ja Sipoon asuntokunnat (45 870 €). Myös Pohjanmaalla Pietarsaaren kupeessa sijaitsevan Luodon asuntokunnilla tulotaso oli korkea (45 600 €). Kaikissa näissä kunnissa asuntokuntien reaalitulot alenivat vuonna 2015 jonkin verran.

Pienituloisimmat asuntokunnat ovat keskittyneet Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Päijät-Hämeen maakuntien raja-alueilla sijaitseviin kuntiin sekä Itä-Suomeen. Ensiksi mainitulla alueella sijaitsee kaikista pienituloisin kunta Pertunmaa, missä asuntokuntien mediaanitulo oli viime vuonna 24 460 euroa. Tämä oli 3,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muita samoilla seuduilla sijaitsevia matalatuloisia kuntia ovat Hartola (25 310 €) , Kuhmoinen (25 310 €), Sysmä (25 330 €) ja Joutsa (25 970 €). Näissä kunnissa asuntokuntien tulotaso kasvoi jonkin verran vuonna 2015. Myös pohjoissavolainen Rautavaara (24 780 €) ja pohjoiskarjalainen Rääkkylä (25 060 €) ovat jo monen vuoden ajan sijoittuneet asuntokuntien mediaanituloilla mitattuna kaikista pienituloisimpien kuntien joukkoon.

Kuvio 1. Käytettävissä oleva rahatulo asuntokuntaa kohden vuonna 2015, mediaani. Suluissa mediaanitulon reaalinen vuosimuutos vuonna 2015, %. 15 suuri- ja pienituloisinta kuntaa

Kuvio 1. Käytettävissä oleva rahatulo asuntokuntaa kohden vuonna 2015, mediaani. Suluissa mediaanitulon reaalinen vuosimuutos vuonna 2015, %. 15 suuri- ja pienituloisinta kuntaa

Väestöltään maan suurimmassa kunnassa Helsingissä asuntokuntien käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli viime vuonna 32 260 euroa, mikä oli reaalisesti 1,6 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Espoossa asuntokuntien käytettävissä oleva mediaanitulo oli 9 400 euroa suurempi kun Helsingissä, eli 41 610 euroa, mikä oli prosentin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vantaalla asuntokuntien mediaanitulo oli viime vuonna 35 820 euroa, mikä on pari prosentin kymmenystä enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tampereella ja Turussa asuntokuntien mediaanitulot olivat pääkaupunkiseudun isoihin kuntiin verrattuna selvästi matalammat: Tampereen asuntokunnilla mediaanitulo 27 570 euroa ja Turussa 26 360 euroa. Kumpikin oli noin prosentin verran enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Oulussa asuntokuntien mediaanitulo oli viime vuonna 30 420 euroa, missä kasvua edellisvuoteen verrattuna oli lähes prosentin verran.

Edellä kuvatut tulot ovat asuntokuntakohtaisia mediaanitulotietoja, jotka eivät huomioi asuntokuntien kokoeroja. Esimerkiksi Helsingissä, Tampereella ja Turussa on asuntokuntien keskikoko noin 1,8 henkilöä, mutta Oulussa, Vantaalla ja Espoossa selvästi yli kahden henkilön. Tällä tekijällä on jonkin verran vaikutusta asuntokuntakohtaisten tulojen tasoihin ja niiden eroihin eri kunnissa. Asuntokuntien koko- ja rakenne-erot huomioivat niin sanotut ekvivalentit tulotiedot löytyvät tämän julkistuksen yhteydessä julkaistavista tietokantataulukoista .


Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tulokehitys alueittain 2015, 2. Pienituloisia kuntia keskittynyt keskisen Päijänteen seudulle . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2015/01/tjkt_2015_01_2016-12-20_kat_002_fi.html