Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

2. Asuntokuntien mediaanitulo 30 770 euroa vuonna 2012

Kauniaisissa asuntokunnat selvästi suurituloisimpia

Tarkastellaan seuraavaksi asuntokuntien tuloja kunnittain. Tarkastelut tehdään käytettävissä olevien rahatulojen mediaanilla, koska mediaanitulo kuvaa keskiarvotuloa luotettavammin keskivertoasuntokuntien tuloja. Käytetty kuntaluokitus pohjautuu vuoden 2013 alueluokitukseen. Käytettävissä olevalla rahatulolla mitattuna asuntokuntien mediaanitulo oli koko maassa 30 770 euroa vuonna 2012 (kuvio 1).

Kuvio 1. Käytettävissä oleva rahatulo asuntokuntaa kohden vuonna 2012, mediaani. Kymmenen korkeimman ja matalimman tulon kuntaa

Kuvio 1. Käytettävissä oleva rahatulo asuntokuntaa kohden vuonna 2012, mediaani. Kymmenen korkeimman ja matalimman tulon kuntaa

Kaikki kunnat huomioiden ylivoimaisesti suurituloisimpia ovat Kauniaisten asuntokunnat, joiden mediaanitulo oli viime vuonna 57 730 euroa. Seuraavaksi suurituloisimpia olivat ahvenanmaalaisten Lemlandin ja Jomalan asuntokunnat, joiden tulotaso oli kuitenkin selvästi, eli noin 9 000 euroa matalampi kuin Kauniaisissa. Lemlandissa asuntokuntien mediaanitulo oli 48 700 euroa ja Jomalassa 48 230 euroa. Uudellamaan Pornaisissa vastaava tulo oli 47 420 euroa ja Sipoossa 46 570 euroa.

Maan suurimmassa kaupungissa Helsingissä asuntokuntien mediaanitulo oli 30 770 euroa, eli sama kuin koko maassa. Vauraassa Helsingissä asuntokuntien tulotaso on alhaisempi kuin monessa muussa kunnassa, johtuu osittain siitä että Helsingissä asuntokuntien keskikoko on keskivertoa selvästi pienempi. Mitä pienempi asuntokuntien keskikoko on, todennäköisesti asuntokunnissa on myös vähemmän tulonsaajia, josta seuraa matalampi tulotaso (verrattuna alueisiin, joissa asuntokuntien keskikoko on korkeampi).

Muissa väestöltään suuremmissa kaupungeissa Espoossa asuntokuntien mediaanitulo oli 40 760 euroa, Vantaalla 35 120 euroa, Oulussa 29 910 euroa, Tampereella 27 040 euroa ja Turussa 25 660 euroa. Moni edellä mainittu kunta on tyypillisesti opiskalijapaikkakunta, mikä osaltaan selittää kunnan keskivertoa matalampaa tulotasoa.

Asuntokunnat ovat pienituloisimpia Itä-Suomessa Rääkkylässä ja Rautavaaralla. Rääkkylän asuntokuntien mediaanitulo oli 23 160 euroa, Rautavaaralla 24 150 euroa. Seuraavaksi pienituloisimmat asuntokunnat ovat Etelä-Savossa Pertunmaalla, 24 310 euroa ja Päijät-Hämeessä Hartolassa, 24 330 euroa. Alueiden tulotasoeroja selittää asuntokuntien kokoerojen lisäksi erot väestörakenteissa. Monilla alueilla etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa pienituloisen ei-aktiivisen väestön osuus on korkeampi kuin muualla maassa.


Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 09 1734 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Harala Riitta


Päivitetty 18.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. Tulokehitys alueittain 2012, 2. Asuntokuntien mediaanitulo 30 770 euroa vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2012/01/tjkt_2012_01_2013-12-18_kat_002_fi.html