Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Tulonjakotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 18.12.2008

Tulot ja tuloerot kasvoivat selvästi vuonna 2007

Asuntokuntien keskimääräiset reaalitulot kasvoivat 4 prosenttia vuonna 2007 edellisvuoteen nähden. Keskivertoasuntokuntien tuloja paremmin kuvaavan mediaanitulon mukaan tulojen reaalikasvu oli 3,2 prosenttia. Alueellisesti tarkasteltuna paras tulokehitys oli Länsi-Saimaan seutukunnassa, jossa asuntokuntien mediaanitulo kasvoi reaalisesti 5,5 prosenttia vuonna 2007. Myös Kaakkois-Pirkanmaan ja Keski-Karjalan seutukunnissa asuntokuntien tulokehitys oli vuonna 2007 hyvä, tulojen kasvu oli reaalisesti 4,5 prosenttia. Vähiten tulot kasvoivat Kemi-Tornion, Pieksämäen ja Torniolaakson seutukunnissa, joissa asuntokuntien mediaanitulo oli vuonna 2007 reaalisesti 2 prosenttia korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.

Suhteelliset tuloerot kasvoivat edellisvuodesta vuonna 2007. Väestön pienituloisimman kymmenesosan keskimääräiset reaalitulot kasvoivat 1,6 prosenttia edellisvuodesta, kun suurituloisimman kymmenesosan tulot kasvoivat 7,5 prosenttia. Pienituloisin kymmenesosa sai kokonaistuloista 3,6 prosenttia vuonna 2007. Suurituloisimman kymmenesosan tulo-osuus oli 24,7 prosenttia. Vuotta aikaisemmin osuudet olivat 3,7 ja 23,9 prosenttia.

Vuonna 1995 pienituloisimpaan kymmenykseen kuuluneista 39,8 prosenttia oli pienituloisia vielä viisi vuotta myöhemmin, vuonna 2000. Osuus on kasvanut niin, että vuoden 2002 pienituloisista 42 prosenttia oli pienituloisimmassa kymmenesosassa vuonna 2007. Suurituloisimmassa kymmenesosassa pysyvyys on suurempaa. Noin puolet vuoden 1995 suurituloisista oli myös vuonna 2000 suurituloisia. Osuus oli 55,3 prosenttia, kun verrataan vuosia 2002 ja 2007.

Reaalitulojen muutokset ja tuloerojen kehitys 1997-2007.

  Vuosi
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1997-2007
Tulojen reaalinen vuosimuutos, % (kulutusyksikköä kohti lasketut käytettävissä olevat rahatulot taloutta kohden)
Tulojen reaalinen vuosimuutos, mediaani 3,0 2,0 2,5 1,2 3,2 2,6 2,5 3,7 1,9 2,3 3,2 28,0
Tulojen reaalinen vuosimuutos, keskiarvo 4,5 3,0 4,5 2,7 1,0 2,4 2,9 4,7 1,4 2,7 4,0 33,4
Tuloerot
Gini-kerroin 1) 24,0 25,2 27,0 28,4 26,9 26,8 27,2 28,2 28,1 28,7 29,5 5,5
Tulo-osuus, pienituloisin 10 % 4,3 4,2 4,1 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7 3,7 3,6 -0,7
Tulo-osuus, suurituloisin 10 % 20,8 21,7 23,2 24,5 22,9 22,7 22,9 23,7 23,5 23,9 24,7 3,9
1) Gini-kerroin on yleisin tulonjaon epätasaisuutta mittaava indeksi. Mitä suuremman arvon kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen pienin arvo on 0 (kaikilla yhtä suuret tulot) ja suurin arvo 100 (suurituloisin tulonsaaja saa kaikki tulot).

Lähde: Tulonjaon kokonaistilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen (09) 1734 2610, Veli-Matti Törmälehto (09) 1734 3680, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (379,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjaon kokonaistilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3279. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjkt/2007/tjkt_2007_2008-12-18_tie_001_fi.html