Publicerad: 5.10.2017

Finländarnas luftutsläpp minskade år 2015

Finländarnas växthusgasutsläpp i Finland och utomlands uppgick till något över 58 miljoner ton år 2015, vilket är omkring 6 procent mindre än år 2014. Också de utsläpp som inte hör till växthusgaser minskade jämfört med året innan. Bland annat utsläppen av småpartiklar sjönk med över 6 procent från året innan och uppgick i år till 31 tusen ton, medan svaveldioxidutsläppen sjönk med omkring 16 procent till något under 42 tusen ton. Bland näringsgrenarna var minskningen störst inom energiförsörjningen vars utsläpp av växthusgaser sjönk med något över 18 procent från året innan. Till följd av minskningen är energiförsörjningen till skillnad från tidigare år inte längre den största producenten av växthusgasutsläpp. År 2015 var tillverkningens andel av växthusgasutsläppen störst, 25 procent, energiförsörjningens andel 24 procent, transportens och magasineringens andel 16 procent och jordbrukets andel 13 procent.

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2014 och 2015, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Växthusgasutsläpp efter näringsgren 2014 och 2015, miljoner ton koldioxidekvivalenter

Luftutsläpp efter näringsgrensgrupp 2015, ton

  Växthusgaser (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) CO2-ekv. Biogen koldioxid (CO2-bio) Partiklar, < 10 m (PM 10) Kolmonoxid (CO) Ammoniak (NH3)
Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 479 783 664 728 2 642 16 478 28 818
Skogsbruk 314 499 6 967 106 6 503 4
Utvinning av mineral 397 450 5 048 2 024 1 542 0 1)
Livsmedelsindustri 281 391 33 743 99 249 0
Skogsindustri 3 162 798 19 757 577 2 647 24 047 18
Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 4 353 908 131 226 582 1 181 404
Metallframställning och tillverkning av metallvaror 5 125 087 2 637 302 1 601 73
Övrig industri 1 465 428 84 706 184 316 148
Energiförsörjning 13 803 298 10 449 290 1 110 18 590 11
Vatten- och avfallshantering 2 187 900 335 402 94 581 112
Byggverksamhet 1 268 194 98 117 579 7 077 43
Handel 806 587 33 613 78 520 9
Landtransport 3 571 713 690 936 2 341 5 910 283
Sjötransport 2 399 535 182 524 1 071 8 141 4
Lufttransport 3 175 884 28 653 334 5 567 21
Stödtjänster till transport och postverksamhet 95 903 20 781 364 511 2
Fastighetsverksamhet 75 462 24 232 33 423 3
Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 725 236 294 844 929 22 430 92
Hushåller 6 754 957 5 821 661 15 663 219 031 1 765
TOTALT 58 445 013 38 666 685 31 182 340 698 31 810
1) Mindre än hälften av den använda enheten.

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (307,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Luftutsläpp efter näringsgren

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tie_001_sv.html

Dela