Tabellbilaga 7. Partikelutsläpp (PM 10) efter näringsgren 2008-2015, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 3 883 3 641 3 591 3 764 3 804 3 776 2 979 2 748
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 3 747 3 514 3 458 3 622 3 663 3 639 2 857 2 642
A 02 Skogsbruk 136 127 133 142 141 137 122 106
B Utvinning av mineral 1 452 2 429 2 150 2 041 1 309 3 018 2 962 2 024
C Tillverkning 4 629 2 610 3 864 4 014 3 825 3 551 3 738 3 814
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 124 48 104 194 127 98 110 99
C 16, 17 Skogsindustri 3 053 1 996 2 271 2 090 2 594 2 328 2 461 2 647
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 311 230 174 403 511 538 496 582
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 981 232 1 184 1 165 426 359 423 302
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 160 104 131 162 167 228 248 184
D Energiförsörjning 1 976 1 678 1 941 1 698 1 439 1 372 1 178 1 110
E Vatten- och avfallshantering 102 139 114 96 114 139 116 94
F Byggverksamhet 1 411 1 303 1 487 1 384 1 267 696 611 579
G Handel 67 64 136 98 108 81 86 78
H Transport och magasinering 7 485 6 747 6 275 6 486 6 196 5 099 4 773 4 110
H 49 Landtransport 3 926 3 311 2 737 3 070 3 052 2 375 2 480 2 341
H 50 Sjötransport 2 376 2 402 2 444 2 221 2 191 2 056 1 606 1 071
H 51 Lufttransport 276 290 267 306 289 358 344 334
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 907 744 827 889 664 310 343 364
L Fastighetsverksamhet 117 109 145 85 77 51 34 33
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 127 1 176 1 420 1 347 1 282 1 180 981 929
Hushåller 23 665 25 695 28 832 25 411 27 285 25 594 15 873 15 663
TOTALT 45 914 45 591 49 955 46 424 46 706 44 557 33 331 31 182

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015, Tabellbilaga 7. Partikelutsläpp (PM 10) efter näringsgren 2008-2015, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_007_sv.html

Dela