Tabellbilaga 4. Svaveldioxidutsläpp (SO2) efter näringsgren 2008-2015, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 297 1 294 1 335 1 130 987 997 781 713
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 295 1 292 1 333 1 128 985 996 780 712
A 02 Skogsbruk 2 2 2 2 2 1 1 1
B Utvinning av mineral 202 119 173 176 190 142 129 104
C Tillverkning 33 615 26 042 27 139 27 096 21 802 20 671 19 431 20 366
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 547 948 839 904 651 713 778 552
C 16, 17 Skogsindustri 7 251 5 324 5 869 4 773 5 207 5 143 4 638 4 483
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 13 852 10 387 11 097 11 951 9 451 9 292 9 371 9 974
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 9 681 8 032 8 034 8 449 5 347 4 239 3 946 4 663
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 284 1 351 1 300 1 019 1 146 1 284 698 694
D Energiförsörjning 26 353 25 806 31 896 26 549 22 663 21 783 18 569 15 782
E Vatten- och avfallshantering 80 64 89 38 38 46 59 42
F Byggverksamhet 126 130 148 98 116 125 123 73
G Handel 51 52 127 79 97 49 50 47
H Transport och magasinering 18 076 16 807 12 707 10 655 10 206 9 304 8 392 2 646
H 49 Landtransport 117 125 96 78 88 60 62 56
H 50 Sjötransport 17 105 15 922 11 894 9 770 9 405 8 428 7 515 1 743
H 51 Lufttransport 721 644 652 763 665 755 759 798
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 133 116 65 44 48 61 56 49
L Fastighetsverksamhet 121 98 168 76 68 60 62 56
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 336 348 386 377 443 397 376 360
Hushåller 2 163 2 235 2 469 1 999 2 135 1 915 1 902 1 763
TOTALT 82 420 72 995 76 637 68 273 58 745 55 489 49 874 41 952

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015, Tabellbilaga 4. Svaveldioxidutsläpp (SO2) efter näringsgren 2008-2015, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_004_sv.html

Dela