Tabellbilaga 3. Ammoniakutsläpp (NH3) efter näringsgren 2008-2015, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 30 819 31 027 31 620 31 060 30 444 29 965 30 244 28 822
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 30 813 31 022 31 615 31 055 30 440 29 960 30 240 28 818
A 02 Skogsbruk 6 5 5 5 4 5 4 4
B Utvinning av mineral 0 1) 0 0 0 0 0 0 0
C Tillverkning 879 941 613 473 523 633 773 643
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 0 0 0 0 0 0 0 0
C 16, 17 Skogsindustri 83 158 218 115 32 54 23 18
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 199 476 255 259 332 320 415 404
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 389 193 126 92 152 83 125 73
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 208 114 14 7 7 176 210 148
D Energiförsörjning 1 1 1 1 4 4 16 11
E Vatten- och avfallshantering 140 144 142 148 139 140 131 112
F Byggverksamhet 63 69 77 67 58 63 53 43
G Handel 6 5 11 8 8 9 11 9
H Transport och magasinering 686 561 444 480 451 382 387 310
H 49 Landtransport 649 525 414 449 421 343 352 283
H 50 Sjötransport 4 5 5 6 5 5 5 4
H 51 Lufttransport 21 23 20 22 21 30 27 21
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 12 8 5 3 4 4 3 2
L Fastighetsverksamhet 9 9 8 6 6 4 3 3
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 142 147 175 157 135 139 117 92
Hushåller 2 056 2 157 2 334 2 052 2 245 2 126 1 870 1 765
TOTALT 34 801 35 061 35 425 34 452 34 013 33 465 33 605 31 810
1) Mindre än hälften av den använda enheten.

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015, Tabellbilaga 3. Ammoniakutsläpp (NH3) efter näringsgren 2008-2015, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_003_sv.html

Dela