Tabellbilaga 1. Växthusgasutsläpp (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) 2008-2015, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 045 158 7 990 184 8 160 019 7 936 210 7 939 247 8 053 830 7 868 832 7 794 282
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 738 142 7 705 916 7 858 330 7 622 750 7 622 878 7 726 388 7 549 495 7 479 783
A 02 Skogsbruk 307 016 284 268 301 689 313 460 316 369 327 442 319 337 314 499
B Utvinning av mineral 346 800 353 542 455 933 496 293 471 896 409 554 431 081 397 450
C Tillverkning 19 524 068 15 411 173 16 766 590 16 479 915 14 750 967 14 561 315 14 466 874 14 388 612
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 260 218 341 546 365 352 362 730 340 631 357 943 370 863 281 391
C 16, 17 Skogsindustri 4 253 073 3 503 372 3 975 987 3 686 736 3 276 666 3 258 845 3 187 312 3 162 798
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 6 367 789 5 331 097 4 703 176 4 724 109 4 442 462 4 573 910 4 441 004 4 353 908
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 496 913 4 760 547 6 014 509 5 940 531 5 124 755 4 809 220 4 974 281 5 125 087
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 146 075 1 474 611 1 707 566 1 765 809 1 566 453 1 561 397 1 493 414 1 465 428
D Energiförsörjning 21 406 715 22 622 383 28 077 063 21 847 400 18 075 842 19 445 159 16 888 504 13 803 298
E Vatten- och avfallshantering 2 572 541 2 535 436 2 535 283 2 432 342 2 444 314 2 395 761 2 271 742 2 187 900
F Byggverksamhet 1 231 250 1 323 871 1 527 963 1 408 057 1 369 536 1 501 191 1 259 905 1 268 194
G Handel 590 253 563 433 834 509 699 643 796 535 809 505 880 944 806 587
H Transport och magasinering 10 453 356 10 216 953 10 661 088 10 816 022 10 728 448 10 413 824 9 255 244 9 243 035
H 49 Landtransport 4 737 357 4 524 673 4 658 654 4 676 989 4 887 331 4 345 908 3 598 094 3 571 713
H 50 Sjötransport 2 627 612 2 952 307 3 298 396 3 018 130 3 093 115 2 876 206 2 500 700 2 399 535
H 51 Lufttransport 2 857 405 2 558 421 2 581 776 3 024 509 2 641 218 3 071 109 3 044 671 3 175 884
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 230 982 181 552 122 262 96 394 106 784 120 601 111 779 95 903
L Fastighetsverksamhet 156 307 146 154 209 572 123 128 112 351 92 867 79 111 75 462
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 724 466 1 676 943 1 962 283 1 880 668 1 824 280 1 907 869 1 757 874 1 725 236
Hushåller 8 049 381 7 590 562 7 742 740 6 892 259 6 925 643 6 827 268 6 890 951 6 754 957
TOTALT 74 100 295 70 430 634 78 933 043 71 011 937 65 439 059 66 418 143 62 051 062 58 445 013

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015, Tabellbilaga 1. Växthusgasutsläpp (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) 2008-2015, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_001_sv.html

Dela