Tabellbilaga 1. Växthusgasutsläpp (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) 2008-2015, ton (Korrigerad 29.1.2018 )

Korrigerad 29.1.2018. Alla tal i tabellen har korrigerats.
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 8 296 662 8 248 781 8 422 622 8 194 285 8 196 222 8 310 420 8 128 264 8 059 561
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 7 989 488 7 964 329 8 120 719 7 880 529 7 879 544 7 982 711 7 808 658 7 744 794
A 02 Skogsbruk 307 174 284 452 301 903 313 756 316 678 327 709 319 606 314 767
B Utvinning av mineral 346 776 353 527 455 917 496 277 471 886 409 550 431 077 397 449
C Tillverkning 19 460 324 15 378 353 16 757 660 16 472 385 14 742 150 14 550 521 14 456 313 14 375 417
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 260 143 341 451 365 256 362 634 340 543 357 854 370 767 281 348
C 16, 17 Skogsindustri 4 250 755 3 501 379 3 973 750 3 684 629 3 274 380 3 256 588 3 185 067 3 160 104
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 6 306 945 5 300 736 4 697 002 4 719 200 4 436 373 4 565 812 4 433 140 4 343 776
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 6 496 637 4 760 331 6 014 244 5 940 267 5 124 535 4 809 017 4 974 066 5 124 891
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 2 145 844 1 474 456 1 707 408 1 765 655 1 566 319 1 561 250 1 493 273 1 465 298
D Energiförsörjning 21 400 093 22 616 033 28 068 643 21 839 682 18 069 055 19 438 267 16 882 596 13 797 951
E Vatten- och avfallshantering 2 974 808 2 923 409 2 923 531 2 807 418 2 811 510 2 744 171 2 599 599 2 505 249
F Byggverksamhet 1 231 286 1 323 881 1 527 947 1 408 045 1 369 522 1 501 153 1 259 874 1 268 147
G Handel 590 296 563 468 834 586 699 691 796 591 809 527 880 957 806 597
H Transport och magasinering 10 460 175 10 223 379 10 666 281 10 819 910 10 732 623 10 417 639 9 257 940 9 246 498
H 49 Landtransport 4 744 478 4 531 299 4 664 073 4 681 241 4 891 711 4 350 019 3 601 084 3 575 480
H 50 Sjötransport 2 627 899 2 952 638 3 298 750 3 018 481 3 093 523 2 876 614 2 501 114 2 399 997
H 51 Lufttransport 2 856 718 2 557 815 2 581 154 3 023 765 2 640 574 3 070 367 3 043 932 3 175 090
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 231 080 181 627 122 304 96 423 106 815 120 639 111 810 95 931
L Fastighetsverksamhet 156 383 146 210 209 668 123 168 112 385 92 897 79 144 75 492
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 1 723 622 1 676 324 1 961 539 1 879 950 1 823 591 1 907 240 1 757 042 1 724 471
Hushåller 8 076 989 7 619 465 7 774 472 6 918 331 6 953 632 6 853 041 6 917 157 6 779 766
TOTALT 74 717 414 71 072 830 79 602 866 71 659 142 66 079 167 67 034 426 62 649 963 59 036 598

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015, Tabellbilaga 1. Växthusgasutsläpp (CO2-foss, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) efter näringsgren räknat som koldioxidekvivalenter (CO2-ekv.) 2008-2015, ton (Korrigerad 29.1.2018 ) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_001_sv.html