Suomen virallinen tilasto

Tietilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Tietoja ei ole vielä julkistettu.

Seuraava julkistus:
Tästä tilastosta ei vuonna 2019 ilmesty suomenkielisiä tilastojulkistuksia.

Kuvaus: Tietilasto sisältää tietoa tiestön ja liikenteen tilanteesta Suomen maantieverkolla. Tietilasto julkaistaan vuosittain ja tietoja esitetään aikasarjoin ja alueittain. Tilasto palvelee liikennealan toimijoita tuottamalla heidän käyttöönsä tilastotietoja suunnittelua, seurantaa, valvontaa ja päätöksentekoa varten. Liikennesuoritetietoja käytetään päästölaskennassa lähtötietoina.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: tieliikenne, liikennesuorite, maantie, valtatie, kantatie, seututie, tieluokka, tiepäällyste, ajoneuvo, henkilöauto, auto.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston tuottaa 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
17.1.2019
Tietilaston tuottaa Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 1.1.2019 alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, Viestintäviraston sekä Liikenneviraston tiettyjen toimintojen yhdistyttyä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tiet/index.html