Tilläggsuppgifter

Den här blanketten kan du använda när du vill kontakta den person som svarar för statistiken.

Meddelande:
Jag önskar få svar
per e-post per telefon inget svar, tack

Min kontaktinformation

Namn:
E-postadress:
Telefonnummer:
Adress:
Postnummer:
Postkontor:
Företag/organisation:

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hälso- och sjukvårdsutgifter samt deras finansiering [e-publikation].
Helsinki: Institutet för hälsa och välfärd (THL) [hänvisat: 7.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thkura/yht_sv.html