Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, november

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
09-11/2018 12/18-02/19 03-05/2019 06-08/2019 01-08/2019 08/2019
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) -7,9 3,3 2,3 -2,7 0,4 -17,0
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 9,2 3,2 -3,2 2,3 0,3 -3,9
Kemisk industri (20-21) 6,4 -0,9 5,6 -0,7 1,5 -8,0
Metallindustri (24-30) -14,8 4,2 3,8 -4,8 0,3 -22,6
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2019, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2019/08/teul_2019_08_2019-10-10_tau_001_sv.html