Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2019, december

Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
07-09/2018 10-12/2018 01-03/2019 04-06/2019 01-06/2019 06/2019
Fabriksindustri (17, 20-21, 24-30) 13,7 -7,9 2,5 -0,3 1,1 -4,8
Pappers- och pappersvarutillverkning (17) 7,9 7,8 0,7 -4,0 -1,7 -6,0
Kemisk industri (20-21) 14,4 0,4 0,8 8,0 4,3 12,2
Metallindustri (24-30) 15,9 -13,6 3,5 -0,5 1,5 -7,2
1) Årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan

Källa: Industrins orderingång 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. juni 2019, Tabellbilaga 1. Tremånaders glidande årsförändring, kumulativ årsförändring och den senaste månadens årsförändring, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2019/06/teul_2019_06_2019-08-09_tau_001_sv.html