Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins orderingång 2020, augusti

Publicerad: 10.10.2014

Industrins orderingång ökade i augusti med 4,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var värdet av industrins orderingång 4,5 procent större i augusti 2014 än året innan. Under januari–augusti ökade orderingången med 4,0 procent från året innan.

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Industrins orderingång, årsförändring (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Orderingången var större än året innan inom metallindustrin. Inom metallindustrin ökade orderingången med 11,1 procent jämfört med året innan. När det gäller huvudnäringsgrenarna inom den kemiska industrin minskade orderingången däremot med 4,8 procent, inom pappers- och pappersvarutillverkning med 6,1 procent och inom textilindustrin med 13,4 procent från året innan.

Vid tolkningen av statistiken bör man komma ihåg att kraftiga svängningar är typiska på månadsnivå. Inte heller värdemässigt stora orderingångar fördelas över en längre period, utan tas med som sådana i den månad som statistikförs.

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 8/2013– 8/2014 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Förändring av industrins orderingång efter näringsgren 8/2013– 8/2014 (ursprunglig serie), % (TOL 2008)

Indexet över industrins orderingång beskriver utvecklingen av värdet på företagens nya beställningar för de varors och tjänsters del vars produktion är avsedd att ske på ett arbetsställe i Finland. Statistiken baserar sig på ett urval enligt prövning. Urvalets grundobservationsenhet är ett företag eller en branschenhet. Till urvalet hör månatligen 400–450 företag eller deras branschenheter. Indextalen och årsförändringsprocenterna publiceras varje månad för fem näringsgrenar. Tidsserierna börjar från och med januari år 2005 och basåret för tidsserierna är år 2010 (2010=100). Indextalen kan förändras något på grund av ackumuleringen av material och förändringar i de uppgifter företagen angivit. På grund av kompletteringen av materialen uppdateras de senaste 12 månaderna vid offentliggörandet. En noggrannare beskrivning av statistiken samt beräkningsmetoden finns i kvalitetsbeskrivningen på statistikens ingångssida.


Källa: Industrins orderingång 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kari Rautio 029 551 2479, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (238,3 kB)

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 10.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Industrins orderingång [e-publikation].
ISSN=1798-6729. augusti 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/teul/2014/08/teul_2014_08_2014-10-10_tie_001_sv.html