Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Publicerad: 27.6.2006

Omsättningen inom fabriksindustrin ökade med 7,4 procent år 2005

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade omsättningen inom fabriksindustrin år 2005 med 8,3 miljarder euro, dvs. 7,4 procent. De små och medelstora företagen (sme-företagen) stod för 1,1 miljarder euro av ökningen av omsättningen. Fabriksindustrins lönsamhet försämrades jämfört med år 2004 mätt med både driftsbidrag (dvs. rörelseresultat före avskrivningar), nettoresultat och totalresultat.

Fabriksindustrins omsättning var 120,5 miljarder euro år 2005. Omsättningen ökade inom näringsgrenarna kemi och metallindustri. Däremot sjönk omsättningen inom skogs- och livsmedelsindustrin.

Fabriksindustrins driftsbidrag var 10,4 procent av rörelseintäkterna. Detta var en försvagning med 0,7 procentenheter från året innan. Nettoresultatet var 5,4 procent och totalresultatet 6,7 procent av rörelseintäkterna. Sme-företagens lönsamhet ökade klart från året innan och den var bättre än lönsamheten för hela fabriksindustrin i genomsnitt. Sme-företagens driftsbidrag var 11,0 procent och nettoresultat 5,7 procent av rörelseintäkterna. Driftsbidraget hos sme-företagen ökade med över en procentenhet från året innan.

Omsättningen inom fabriksindustrin, förändring 2004-2005*

*preliminära uppgifter

Källa: Företagsverksamhetens resultat 2005, preliminära uppgifter. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pirkko Nurmela (09) 1734 3519, rakenne.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet

tabeller


Senast uppdaterad 27.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins bokslutsstatistik [e-publikation].
2005. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tetipa/2005/tetipa_2005_2006-06-27_tie_001_sv.html

Dela