Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni

Vuonna 2004 tehdasteollisuudessa oli yrityksiä 24 900, josta pk-yrityksiä oli 24 000. Pk-yritysten osuus teollisuuden liikevaihdosta oli hieman alle 19 prosenttia, mutta henkilöstöstä noin 37 prosenttia.

Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi 4,7 prosenttia, hieman yli112 miljardiin euroon vuonna 2004. Suurten yritysten liikevaihto oli 91,1 miljardia euroa ja pk-yritysten 21,1 miljardia. Pk-yrityksillä liikevaihto kasvoi 3,2 prosenttia ja suurilla yrityksillä 5 prosenttia. Tehdasteollisuuden liikevaihdon 5,1 miljardin kasvusta yli puolet tuli metalliteollisuudesta, jossa liikevaihto kohosi 3 miljardia euroa. Metalliteollisuuden kasvun veturina oli metallien jalostus, jossa liikevaihto kasvoi 2,3 miljardia euroa eli lähes 42 prosenttia. Metalliteollisuus kattaa yli puolet tehdasteollisuuden liikevaihdosta.

Tehdasteollisuuden liikevaihto toimialoittain 2003-2004

Metalliteollisuuden liikevaihto toimialoittain 2003-2004

Teollisuusyritysten varsinaisen toiminnan kannattavuus on heikentynyt usean vuoden ajan. Vaikka yritysten tuotot kasvoivat 4,9 miljardia euroa vuonna 2004, jäi käyttökatetta vain pari miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Tuottojen kasvu hupeni raaka-ainekustannusten ja muiden liiketoimintamenojen nousuun. Koko tehdasteollisuuden käyttökate oli 11,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Parhaimmat katteet saatiin kemian teollisuudessa, 14,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Koko tehdasteollisuuden nettotulos, tulos rahoituserien jälkeen supistui puoli miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Nettotulos jäi 6,7 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Suurin muutos oli metsäteollisuudessa, jossa nettotulosta saatiin 1,4 miljardia euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2004 metsäteollisuuden nettotulos putosi 4,6 prosenttiin. Metsäteollisuuden saamat rahoitustuotot supistuivat viime vuonna alle puoleen edellisvuoteen verrattuna.

Tehdasteollisuuden kannattavuus 2002-2004

Pk-yritysten käyttökate pysyi edellisvuoden tasolla, mutta netto- ja kokonaistulos laskivat. Pk-yritysten kannattavuus jäi selvästi heikommaksi verrattuna koko tehdasteollisuuden kannattavuuteen. Verrattuna suuriin yrityksiin pk-yritysten käyttökate oli 1,2 prosenttiyksikköä ja nettotulos 3,4 prosenttiyksikköä pienempi.

Tehdasteollisuuden pk-yritysten kannattavuus 2002-2004

Sijoitetulle pääomalle saatiin 9,3 prosentin tuotto, mikä on lähes prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisvuonna. Kemian teollisuutta lukuun ottamatta sijoitetun pääoman tuottoprosentti laski edellisvuoteen verrattuna. Kemian teollisuudessa sijoitetun pääoman tuottoprosentti lähes kaksinkertaistui.

Tehdasteollisuuden sijoitetun pääoman tuotto toimialoittain 2003-2004

Tehdasteollisuuden omavaraisuusaste oli 51,8 prosenttia, lähes yhtä korkea kuin edellisvuonna.
Tehdasteollisuuden taseen rakenteessa ei tapahtunut suuria muutoksia. Oman pääoman osuus hieman supistui ja velkojen osuus vähän kasvoi edellisvuoteen verrattuna.

Tehdasteollisuusyritysten taseen rakenne ilman ennakkomaksuja 2004

Teollisuusyrityksillä kokonaisvelkojen osuus liikevaihdosta oli 76 prosenttia. Kokonaisvelkojen osuus pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2004 kemian teollisuus oli velkaisin toimiala. Sen kokonaisvelat ovat kasvaneet voimakkaasti parin viime vuoden ajan. Kemian teollisuuden kokonaisvelat olivat 131 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004. Metsäteollisuus on aikaisemmin ollut tehdasteollisuuden velkaisin toimiala, mutta viime vuosina sen kokonaisvelat ovat supistuneet. Vuonna 2004 metsäteollisuuden kokonaisvelat olivat 96,2 prosenttia liikevaihdosta.

Tehdasteollisuuden kokonaisvelat toimialoittain 2003-2004

Tehdasteollisuuden nettoinvestoinnit pysyivät edelleen suhteellisen matalalla tasolla. Vuonna 2004 nettoinvestoinnit olivat 2,7 miljardia euroa. Verrattuna liikevaihtoon nettoinvestoinnit olivat vain 2,4 prosenttia. Kun verrataan nettoinvestointeja liikevaihtoon toimialoittain, niin suhteellisesti eniten investoitiin kemian teollisuudessa ja vähiten metalliteollisuudessa. Kemian teollisuuden nettoinvestoinnit olivat 4 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2004. Ne kasvoivat edellisvuodesta lähes prosenttiyksikön.

Tehdasteollisuuden nettoinvestoinnit toimialoittain 2003-2004

Tehdasteollisuusyritykset työllistivät 408 100 henkilöä vuonna 2004, 12 300 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Henkilöstön määrän vähennykset kohdistuivat lähes kokonaan suuriin yrityksiin. Palkkoja ja muita henkilöstökuluja maksettiin 16,9 miljardia euroa vuonna 2004. Supistuksista huolimatta tuloslaskelman henkilöstökulut kasvoivat vähän edellisvuodesta. Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta oli 15,1 prosenttia.

Tehdasteollisuuden henkilöstö 1999-2004

Koko tehdasteollisuuden jalostusarvo oli 29,8 miljardia euroa vuonna 2004. Jalostusarvo kasvoi 0,6 miljardia euroa edellisvuodesta. Jalostusarvosta kului 57 prosenttia henkilöstökulujen kattamiseen.

Tehdasteollisuuden jalostusarvo / henkilöstökulut 2003-2004


Päivitetty 1.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-531X. 2004, Tehdasteollisuuden liikevaihto kasvoi, mutta kannattavuus heikkeni . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tetipa/2004/tetipa_2004_2006-03-02_kat_002.html

Jaa